درسیم: برای پایان دادن به آ.ک.پ- م.ھ.پ به جشن‌های نوروز بپیوندیم

آیتن درسیم عضو گروه شورای هماهنگی حزب آزادی زنان کوردستان(پاژک) برای پایان دادن به دولت جنایتکار آ.ک.پ- م.ھ.پ از همگان خواست به محلهای برگزاری جشن نوروز بروند.

آیتن درسیم عضو شورای هماهنگی پاژک ابتدا نوروز را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، خلق کوردستان، زنان، جوانان و همه بشریت تبریک گفت. درسیم پیش از همه، از مظلوم دوغان و زکیه آلکان و همه شهیدان نوروز یاد کرد.

آیتن درسیم عضو شورای هماهنگی حزب آزادی زنان کوردستان(پاژک) اعلام کرد: خلق باکوڕ کوردستان و هاتای با غم بزرگی وارد نوروز ٢٠٢٣ می‌شوند. لذا به کسانی که خانواده و نزدیکانشان را در این فاجعه از دست دادند تسلیت می‌گویم و آرزوی بهبودی برای مجروحان دارم.

درسیم اشاره کرد که عواقب شدید این زمین‌لرزه یکبار دیگر این را نشان داد که هدف دولت نابودکردن جامعه و اجتماعی بودن است و افزود: خلقمان باید این را بخوبی بداند، دولت هرگز فریادرس این مردم نبوده و هرگز هم فریادرس مردم نخواهد بود.

درسیم به این نیز پرداخت که مردم تنها با همکاری و اتحاد با هم می‌توانند زخمهایشان را درمان کنند و نیز گفت که مردم و زنان برای همکاری به منطقه رفته‌اند.

درسیم برای اقدامات و مبارزات ٨ مارس به زنان درود فرستاد و گفت این مقاومت و اقدامات در نوروز به اوج می‌رسد. درسیم بیان کرد که جامعه می‌تواند با مبارزه و سازمانیابی قدرتمند رنجهایش را بهبود بخشد و افزود: در این راستا باید با الهام از حقیقت نوروز، این جشن را برگزار کنیم. مردم می‌توانند با این رویکرد و نگرش نوروز را برگزار کنند.

درسیم همچنین افزود: دولت ترکیه سعی می‌کند با هر حیلەای که شده در انتخابات پیروز شود. در این راستا به انواع روشها برای فریب و تقلب متوصل می‌شود و اراده خلق‌ها را نادیده می‌گیرد. گفت باید بتوانیم این را نشان دهیم که فاشیسم آ.ک.پ- م.ھ.پ بلای ملتهاست. برای نجات یافتن از بلا باید تلاش و مبارزاتمان را تشدید نماییم.

درسیم با گفتن اینکه جنبش آزادی و خلق کورد با مبارزه توانسته‌اند به امروز برسند و افزود: استمرار این فرهنگ مبارزه، اصلی‌ترین فلسفه زندگی ماست و نیز به این نکته اشاره کرد که هدفشان در سال ٢٠٢٣ آزادی جسمانی رهبر خلق کورد؛ عبدالله اوجالان است.