عملیات پاکسازی سیاسی رژیم ترک در آمد و آنتالیا

در آمد ۶ تن از دوازده نفری که روز اول اکتبر بازداشت شده بودند، زندانی شدند. همزمان امروز در آنتالیا در حمله به خانه‌های مردم چندین تن دستگیر شدند.

پلیس ترکیه روز اول اکتبر/ ٩ مهر منازل شهروندان در ۵ شهر را مورد حمله قرار دادند و در نتیجه‌ی عملیات پاکسازی سیاسی در مرکز آمد ۱۲ تن را با اتهام "همکاری با پ.ک.ک" دستگیر کرد و ۶ تن از آنها توسط دادگاه به زندان محکوم شدند.

حسن بکر، علی عثمان نادیر اوغلو، اوزان اورآل نظام، ایدین ایپک، مصطفی یاپارک و محمد عارف بوداک با اتهام "عضویت در سازمان" زندانی شده و سایرین با شرط تحت نظارت دادگاه بودن آزاد شدند.

پلیس ترکیه همچنین صبح امروز به هالکوی و حزب بازتأسیس سوسیالیسم و رهبران حزب کارگران ترکیه حمله کرده و در نتیجه چندین تن بازداشت شدند.

دلیل بازداشت‌ شهروندان تاکنون اعلام نشده است. نام تعدادی از بازداشت شدگان به شرح زیر می‌باشد: رئیس شاخه‌ی آنتالیای هالکوی گرکان گلسون، عضو حزب بازتأسیس سوسیالیسم تایلان سونمز و شخص دیگری با نام انس که نام خانوادگی وی مشخص نشده است.