پیام تسلیت انستیتوی کوردی سوئیس به‌مناسبت درگذشت اوزمان

ریاست‌مشترک انستیتوی کوردی سوئیس به‌مناسبت درگذشت فوزی اوزمان؛ رئیس انستیتوی کورد آلمان یک پیام تسلیت منتشر نمود.

ریاست‌مشترک انستیتوی کوردی سوئیس به‌مناسبت درگذشت فوزی اوزمان؛ رئیس انستیتوی کورد آلمان یک پیام تسلیت منتشر نمود که در آن آمده: "استاد فوزی اوزمان سال‌های متمادی به زبان کوردی خدمت کرد."

متن پیام به این شرح است:

" از طرف مدیریت انستیتوی کوردی سوئیس، مراتب اندوه و غم خودر ا به‌دلیل درگذشت استاد فوزی اوزمان ابراز می‌داریم. استاد فوزی اوزمان سال‌های متمادی درس زبان کوردی را تدریس نمود و ردباره قواعد زبان کوردی کتاب نوشت و تا پایان عمرش در زمینه آموزش زبان کوردی خدمت و تلاش کرد. عشق به ظرافت زبان کوردی در وجودش موج می‌زد. ما نیز پیمان می‌بندیم که این عشق وافر وی را ادامه دهیم و سر تعظیم و تواضع در مقابلش فرود می‌آوریم و مراتب همدردی خود را با خلق کورد، دوستانش، مؤسسات مربوطه و خانواده‌اش ابراز می‌داریم. امید صبر و شکیبایی داریم."