نسل‌کشی کودکان؛ بیست هزار ثبت ازدواج یا بیست هزار تجاوز قانونی!

طبق یافته‌های مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران، بیش از سه میلیون دانش‌آموز در سال ١۴٠٠ از حق تحصیل بازمانده بودند.

آماری که درباره نقض حقوق کودک در ایران طی سال ١۴٠٠ بدست آمده حاوی نکاتی خیره‌کننده است. فقط در نیمه اول سال گذشته ازدواج بیست هزار کودک در ایران بطور رسمی ثبت شده، ولی سئوال اینجاست آنچه که ثبت شده، ازدواج دو فرد بالغ بوده یا یک تجاوز قانونی؟ یک کودک چطور می‌تواند یک همسر باشد، چطور یک کودک دیگر به دنیا بیاورد و چطور یک مادر واقعی باشد؟

در این مدت ٧٨٨٠ مورد کودک‌آزاری، تجاوز و آزار جنسی کودکان رخ داده و ٩۵ مورد خودکشی و خودسوزی کودکان اتفاق افتاده است. هرانا رقم خیره‌کننده هفت میلیون کودک کار در ایران را تخمین زده است.

ثبت ازدواج بیش از ٢٠ هزار کودک هم از جمله نکات اسفبار در این گزارش است.

نهادهای رسمی در ایران بی هیچ خجالتی کودک‌همسری را تبلیغ می‌کنند.

طبق موازین حقوق بشری، تمامی افراد زیر هجده سال در گروه کودکان و نوجوانان دسته‌بندی می‌شوند.

عدم برسمیت شناختن این قاعده از سوی حکومت ایران نتایج غمباری رقم زده است.

در هفت ماه نخست پارسال, طبق گزارش سازمان ثبت احوال ایران تعداد ٧٩١ کودک از مادران زیر ١۴ سال به دنیا آمده‌اند. پزشکان می‌گویند این کودکان ضربات سنگینی به بهای تمام زندگی خود دریافت می‌کنند. بسیاری این کودک‌همسران در حین زایمان جان خود را از دست می‌دهند.  آنچه که در ایران قانون است در بسیاری از نقاط دنیا، تجاوز نام دارد.