کشته شدن ۶٠٠ نفر در عراق در ماه گذشته میلادی

جرم قتل در عراق در حال افزایش است، به گونه‌ای که فقط طی ماه مه ۶۰۰ تن در همه استان‌ها به دلایل مختلف کشته ‌شده و از این تعداد ۳۲ درصد زن بوده‌اند.

براساس بیانیه دفتر پزشکی قانونی بغداد فقط در ماه می گذشته بیشتر از ۶۰۰ تن در عراق کشته شده‌اند. بر این مبنا به طور میانگین هر روز ٢٠ نفر در این کشور به قتل رسیده‌اند. این جنایات در همه استان‌ها انجام ‌شده و ۱۶ تن از قربانیان اهالی کشورهای دیگر و ساکن عراق بودند.

همچنین اعلام شده‌است، ۶۸ درصد از کشته‌ها مرد و ۳۲ درصد زن بوده‌اند. از این تعداد ۳۶ تن با گلوله کشته ‌شده و سایر قربانیان با روش‌های مختلف دیگر به قتل رسیده‌اند.

دفتر پزشکی قانونی بغداد همچنین اعلام کرد که جرم قتل در عراق در حال افزایش است و تعداد آن بسیار خطرناک می‌باشد و می‌گوید، تعداد کشته‌ها در یک‌ ماه گذشته بیشتر از تعداد همه کسانی است که در سال گذشته با ترور کشته شده‌اند.