باییک: کوردها از روژاوا از شرف و شکوه خود حمایت می‌کنند [بخش دوم و پایانی]

" ... کوردها نیز از انجا که دریافته‌اند که دولت فاشیست و قاتل ترک تلاش دارد تا هر آنچه را تحت عنوان کورد و کوردستان است، از میان ببرد، از روژآوا، از مبارزه برای شرف و شکوه خود حمایت می‌کنند ... "