اتحادیه زنان ارمنی قتل فجیع آنوش ابیتیان و قتل ژینا امنیتی را محکوم کرد

اتحادیه زنان ارمنی با قرائت بیانیه‌ای در حسکه قتل آنوش ابیتیان توسط نظامیان جمهوری آذربایجان و قتل ژینا امینی توسط مأمورین حکومتی ایران در تهران را محکوم کرد.

اتحادیه زنان ارمنی، قتل فجیع آنوش ابیتیان توسط نظامیان جمهوری آذربایجان و قتل ژینا توسط پلیس ایران را محکوم کرد و زنان را فراخواند در مقابل ظلم و ستم صدای خود را بلند کنند. این اتحادیه رویکرد حکومت ایران در برابر زنان را با رویکرد حکومت عثمانی و داعش مقایسه کرد.

اتحادیه زنان ارمنی در پارک رهبر اوجالان شهر حسکه روژاوا با قرائت بیانیه‌ای، قتل آنوش ابیتیان توسط نظامیان جمهوری آذربایجان و قتل ژینا امینی توسط مأمورین حکومتی ایران در تهران را محکوم کرد.

بیانیه خبری بنام روسای مشترک اتحادیه زنان ارمنی به اسامی آناهید قاصابیان و آربی کسپیریان قرائت شد.

در این بیانیه با اشاره به واقعه قتل فجیع آنوش ابیتیان زن ارمنی که توسط نظامیان جمهوری آذربایجان به شکل فجیعی به قتل رسید، آمده بود: "جنایتِ بازی با جسد زنان برای نخستین بار نیست که رخ می‌دهد. دست‌اندازی به جنازه قربانیان جنگ، یک روش خونخوارانه است که تاریخی به درازای حکومت‌ها دارد."

این بیانیه تصریح کرد روش شکنجه‌ای که رژیم ایران استفاده می‌کند و اقدامات حکومت عثمانی علیه خلق و زنان ارمنی و اقدامات داعش علیه دختران ایزدی، آشوری و کورد مانند "هورین خلف"، همگی محصول ذهنیت انکارگری است که هیچکس را به جز خویش قبول نمی‌کند.

اتحادیه زنان ارمنی با بیان آنکه این جنایات، مغایر با موازین و معاهدات بین المللی بوده و آزادی زنان را پایمال کرده‌اند، از عموم زنان خواست صدای خود در برابر ظلم و ستم را بلند کنند.

زنان ارمنی فدراسیون شمال و شرق سوریه از سازمان حقوق بشری، سازمان ملل و سازمان‌های زنان خواستند جنایات رخ داده را مستند کنند تا زمینه برای محاکمه جنایتکاران در دادگاههای بین‌المللی فراهم شود.

تجمع‌کنندگان در پارک حسکه در پایان سخنرانی‌ها اقدام به سوزاندن روسری کردند.