پیوستن ۵٠ جوان روژاوا به صفوف گریلا

در پاسخ به فراخوان جمعیت جوانان کوردستان برای پیوستن جوانان کورد به صفوف گریلا ۵٠ جوان روژاوای کوردستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که به نیروهای مدافع خلق می‌پیوندند.

رژیم اشغالگر ترک از ١٧ آپریل با همکاری پ.د.ک حمله به مناطق حفاظتی میدیا را شدت بخشیده است. ترکیه بر خلاف موازین بین‌المللی و قوانین جنگ به استفاده از سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه دست زده است. همزمان با جنگ نیروهای گریلا علیه اشغالگران، خلق کورد در چهار بخش کوردستان و خارج از میهن‌ علیه رژیم اشغالگر ترک و خیانت پ.د.ک بپاخواسته‌اند. در پاسخ به فراخوان جمعیت جوانان برای مشارکت در صفوف برخودان، جوانان کورد به نیروهای مدافع خلق ملحق می‌شوند.

برپایه خبر منتشر شده خبرگزاری جوان ۵٠ تن از جوانان روژاوای کوردستان با صدور بیانیه‌ای پیوستن به صفوف گریلا را اعلام کردند.

در بیانیه جوانان روژاوا با اشاره به برنامه مشترک رژیم ترک و پ.د.ک برای اشغال باشور کوردستان آمده است که این حملات با هدف نابودی دستاوردهای خلق کورد در تمامی کوردستان است.

جوانان روژاوا می‌افزایند:"ما همچون جوانان روژاوای کوردستان راه کوهستان زاپ را در پیش می‌گیریم. زمانیکه داعش به روژاوای کوردستان و شنگال حمله‌ور شد، بجز گریلا هیچ نیرویی از خلق کورد و کوردستان دفاع نکرد. ما نیز همچون جوانان روژاوای کوردستان مقاومت گریلا را الگوی خود می‌دانیم. در این چارچوب ما تصمیم گرفته‌ایم که به صفوف گریلا ملحق شویم و به بسیج عمومی در کوهستان‌های کوردستان بپیوندیم. ما به صفوف گریلا ملحق می‌شویم.

در ۵٠مین سال مبارزات رهبر آپو، ما ۵٠ جوان روژاوای کوردستان راه کوهستان‌های آزاد را در پیش می‌گیریم. بر این اساس ما درخواست می‌کنیم که تمامی جوانان کوردستان در جنگ پیروزی شرکت کنند. به جنگ آزادی کوردستان بپیوندند."