دستگیری ١١ زن سیاستمدار کورد در حمله چماقداران رژیم غاصب ترکیه

رژیم اشغالگر ترک در چهارچوب عملیات‌هایش برای پاک‌سازی سیاسی خلق کورد در الیح باکور کوردستان ۱۱ زن را دستگیر نمود که یکی از آن‌ها ریاست مشترک شهرداری الیح و سایر دستگیرشدگان نیز رهبران ه.د.پ و فعالین ت.ژ.آ هستند.

پلیس دولت ترکیه صبح امروز در چهارچوب عملیات پاک‌سازی سیاسی خلق کورد در الیح به چندین منزل مسکونی حمله نمود.

در این حملات ۱۱ زن دستگیر شدند که عبارت‌اند از: سونگول کورکماز ریاست مشترک شهرداری الیح، گلستان سلوک ریاست مشترک شهرداری کانیا هینی، نازنین آفجی ریاست مشترک شهرداری هزو، فاطمه آبلای ریاست مشترک سابق ه.د.پ الیح، سمرا گونش عضو شورای عمومی شهر، غربت دوغان ریاست مشترک ه.د.پ در منطقه مرکزی، غربت بزگیت، خالده کسر، گلنور دلی، زینب ادنجو و ورکن زریا  فعالین جنبش زنان آزاد.

پلیس  ترکیه دستگیرشدگان را به اداره امنیت الیح منتقل کرده است.