گزارش تحقیقی کژار در رابطه با قتل‌های ناموسی در شرق کوردستان

کمیته تحقیقاتی کژار، گزارشی تحقیقی و تحلیلی در باب قتل‌های ناموسی در شرق کوردستان منتشر کرد

کمیته تحقیقاتی کژار با انتشار گزارشی در خصوص قتل‌های ناموسی در شرق کوردستان می‌افزاید: از آن جایی که جمهوری اسلامی با جریان آزاد اطلاعات مخالف است و همیشه سعی در سرکوب اطلاعات دارد، بنابراین آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در دسترس نیست. در همین راستا کمیته در ادامه گزارش قبلی با عنوان "هنگاهی که بحران‌های زیست محیطی زنگ فاجعه را به صدا درمی‌آورد"، در این گزارش آماری از قتل زنان به نام ناموس و بهانه های دیگر با عنوان “جنایات بدون تقاص” به دو زبان فارسی و کوردی (لهجه سورانی) را ارائه داده وهمچنین سعی در آشکار کردن جنبه تاریک و پلید ذهنیت مردسالارانه و اتحاد آنها با قانون و همچنین ارائه رهیافت‌ها از این وضعیت را دارد.

برای مطالعه و دریافت گزارش [اینجا] کلیک کنید.