زنان در سال ۲۰۲۳ بە مراتب قوی تر خواهند شد و مبارزه خود را تداوام خواهند بخشید

سخنگوی جامعه زنان زنوبیا، سوسن خلف با بیان اینکه زنان بر اساس فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان خود را در تمامی عرصەها سازماندهی کردەاند، تصریح کرد: زنان در سال ۲۰۲۳ قوی تر خواهند شد و به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

زنان در طبقا، رقا، دیرالزور و منبج بیشترین آسیبها را از حملات و اشغال داعش متحمل شدند. پس از آزادسازی این مناطق از دست داعش، کار اولیه زنان در این منطقه ایجاد مؤسسات زنانه و تقویت تشکل زنان بود. بر این اساس، در اول ژوئن ۲۰۲۱، انجمن زنان زنوبیا تأسیس شد. زنان کار خود را در رقا، طبقا، دیرالزور و منبج سازماندهی کردند و با فعالیت های یک ساله خود توانستند با گروه های زیادی از زنان ارتباط برقرار کنند. سخنگوی انجمن زنان زنوبیا سوسن خلف درباره این اقدامات با فرات نیوز صحبت کرد.

جامعه زنان زنوبیا به یک جزء مشترک تبدیل شد

سوسن خلف سخنگوی جمعیت زنان زنوبیا با بیان اینکه زنان طی یک سال بر اساس فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به پیشرفت های چشمگیری دست یافته اند، گفت: پس از آنکه مناطق طبقا، رقا، دیرالزور و منبج از دست داعش آزاد شد، زنان خود را در اینجا سازماندهی کردند و شروع به ساختن نهادهای خود کردند. پس از تأسیس نهادهای مختلف زنان در هر زمینه، ایجاد جامعه زنان ضروری تشخیص داده شد. انجمن زنان زنوبیا بر این اساس تأسیس شد. بر این اساس، جامعه زنان زنوبیا به ساختاری مشترک از تشکل های زنان طبقا، رقا، دیرالزور و منبج تبدیل شد.

سیستم جامعه زنان زنوبیا بر اساس کمیته ها ساخته شده است. خلف از ایجاد سیستم جامعه زنان زنوبیا بر اساس کمیته ها خبر داد و گفت: یکی از این کمیته ها کمیته اشتی است. بر اساس حل مشکلات زنان منطقه ساخته شده است. همچنین کمیته آموزش و کمیته آرشیو و مطبوعات وجود دارد که بر اساس رفع نیازهای زنان در آموزش ها، سمینارها و جلسات غیرعلنی و تقویت تشکل زنان ایجاد شده است. همزمان آموزش و پرورشی افتتاح شد که به همراه کمیته بهداشت سازماندهی می کند و به زنان منطقه آموزش بهداشت می دهد. یک کمیته اقتصادی وجود دارد. وظیفه این کمیته ساماندهی زنان در بعد اقتصادی و کمک به زنانی که مشکلات مالی دارند و انجام کار است.

ما در سال ۲۰۲۲ کمک زیادی به زنان کردیم.

سوسن خلف با بیان اینکه در سال ۲۰۲۲ بیشترین طرح های خودآموزی، خودسازی و اقتصادی برای زنان ایجاد شد، ادامه داد: در سال گذشته نیز طرح های خود را به ویژه برای زنان در حوزه اقتصادی تقویت کردیم و به زنان نیازمند کمک مالی کردیم. همچنین برای کمیته اقتصاد، پروژه هایی را برای کشاورزی توسعه دادیم. با این پروژه ها بسیاری از زنان پروژه های خود را از نظر اقتصادی توسعه دادند و درآمد موثری به دست آوردند. در سال گذشته به منظور حل مشکلات پیش روی زنان در جامعه، جلوگیری از خشونت علیه زنان و نجات زنان از فشار، نهادهای بسیاری برای زنان در مناطق افتتاح شد، نهادهای زنان از این طریق برای توانمندسازی زنانی که مورد خشونت قرار گرفتە و بی عدالتیهای صورت گرفته اقدام می کنند. به این ترتیب برای توانمندسازی زنان در داخل خانه، هم سازماندهی و هم آموزش این زنان مشغول فغالیت هستیم.

پس از ایجاد مؤسسات و نهادهای ززنا، بنیادی نیز برای جامعه ساخته شد. خلف، وظيفه اصلي خود را تربيت زناني كه در خانواده با خشونت مردان مواجه شده اند، اعلام كرد و گفت: به ويژه در اين مناطق كه پس از تاسيس نهادهاي زنان از دست داعش نجات يافتند، بستر سازي براي جامعه فراهم شد. به این ترتیب نهادهای زنان توانستند به تک تک زنان برسند و صدای زنانی شوند که مورد خشونت قرار گرفته اند. به ویژه در جامعه ای که تحت تأثیر شعور داعش و جامعه مردسالار بود، خشونت علیه زنان بیش از پیش افزایش یافت. می توان گفت که پس از تأسیس این نهادهای زنانه در جامعه، این شعور و خشونت کاهش یافت. پس از تأسیس انجمن زنان زنوبیا، اندیشه ملی دموکراتیک قوت گرفت و در جامعه جای گرفت و فعالیت زنان و مردان با هم در جامعه مؤثر واقع شد. اما دلیل اصلی ایجاد این اندیشه و پذیرش آن در جامعه، نفوذ فراوان فلسفه و مبارزه زنان در چارچوب اندیشه و فلسفه رهبر عبدالله اوجالان بود. بر این اساس بنیادی ساخته شد و کار ما تا امروز ادامه دارد.

زنان در هر زمینه ای خود را بر اساس فلسفه رهبر عبدالله اوجالان سازماندهی کردند. در آخرین جلسه ارزیابی سال ۲۰۲۲، انجمن زنان زنوبیا فعالیت های خود را ارزیابی کرده و بر این اساس پروژه ها و برنامه های سال پیش رو ارائه شده است. در میان این برنامه ها مهمترین نکته این است که در سال ۲۰۲۳ به عنوان یک جامعه، بیش از پیش به سراغ زنان برویم و مبارزات زنان را بر اساس فلسفه رهبر عبدالله اوجالان به بالاترین سطح برسانیم تا همه زنان را شامل شود.