ارتش متجاوز ترکیه با سلاح سنگین هدف حمله قرار داده شد

یگان انتقامی شهید بدران گوندکرمو اعلام کرد که با سلاح سنگین عملیاتی را علیه ارتش متجاوز ترک به انجام رسانده است.

برپایه اطلاعات دریافت شده، یگان انتقامی شهید بدران گوندکرمو در منطقه مقاومت تپه آمیدی عملیاتی را با سلاح سنگین علیه ارتش ترک به انجام رساند.

اعلام شد که این عملیات در ٢١ و ٢٢ سپتامبر به انجام رسیده است. جزئیات بیشتری از این عملیات در دست نیست.