ه‌پ‌گ: یک اشغالگر مجازات و به یک بالگرد ضربه وارد شد

در عملیات‌های نیروهای مدافع خلق و یژا استار یک اشغالگر ارتش ترکیه مجازات شد. همچنین به یک هلیکوپتر جنگی و ۷ سنگر اشغالگران ضربه وارد شد.

 بیانیه مرکز اطلاع رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق (ه پ گ) به‌شرح زیر می‌باشد:

 در منطقه شهید دلیل واقع در غرب زاپ:

۱۷ سپتامبر ساعت ۰۸:۰۰ و ۱۲:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین، اشغالگران هدف قرار گرفتند و به دو سنگر اشغالگران ضربه وارد شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۱۷ سپتامبر ساعت ۱۴:۵۰ و ۱۵:۲۷ و ۱۷:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند و به دو سنگر اشغالگران ضربه وارد شد.

۱۷ سپتامبر ساعت ۱۸:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با سلاح سنگین به یک سنگر اشغالگران ضربه وارد شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۱۷ سپتامبر ساعت ۲۰:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی با عملیات تک‌تیراندازی اشغالگران هدف قرار گرفتند. یک اشغالگر مجازات شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار انجام گرفت.

۱۷ سپتامبر ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح سنگین اشغالگرانی  که تلاش می‌کردند وارد منطقه مقاومتی شوند، حمله شد. به یک سنگر اشغالگران ضربه وارد شد.

۱۷ سپتامبر ساعت ۱۶:۱۶ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح نیمه اتوماتیک اشغالگرانی که تلاش می‌کردند در منطقه مستقر شوند، حمله شد. به یک سنگر اشغالگران ضربه وارد شد.

در منطقه زاپ:

۱۶ سپتامبر ساعت ۱۲:۰۰ در منطقه مقاومتی سیدا با سلاح سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند.

 در منطقه متینا:

۱۷ سپتامبر ساعت ۲۰:۴۰ در منطقه مقاومتی تپه اورته نیروهای ما یک هلیکوپتر را که در حال تحرک بود زیر نظر گرفتند و با سلاح نیمه اتوماتیک به این هلیکوپتر جنگی ضربه وارد نمودند. هلیکوپتر که آسیب دیده بود، منطقه را ترک کرد. همچنین یک هلیکوپتر اسکورسکی که تلاش می‌کرد نیروهایش را در منطقه پیاده کند، هدف قرار گرفت. این هلیکوپتر نیز بدون آنکه موفق شود نیروهایش را در منطقه پیاده کند، آنجا را ترک کرد.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

۱۷ سپتامبر منطقه غرب زاپ شهید دلیل و متینا با هلیکوپترهای جنگی بمباران شدند.

 منطقه زاپ، شهید دلیل در غرب زاپ و متینا توپ‌باران شدند.