کاراییلان: برخودانِ گریلا روشنی‌بخش آینده جامعه است

مراد کاراییلان، فرمانده قرارگاه ن.پ.گ بیلان دو ماه جنگ با رژیم متجاوز ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد. کاراییلان با درود به برخودان نیروهای گریلا گفت:"برخودانِ گریلا روشنی‌بخش آینده جامعه است."

مراد کاراییلان، فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق (ن.پ.گ) با گریلاهای مناطق حفاظتی میدیا سخن گفت و بیلان جنگ دو ماهه با رژیم متجاوز ترک را مورد ارزیابی قرار داد.

کاراییلان در سخنان خود گفت:

"ماه ژوئن ماه فدائیان است. در حضور فدائیانی همچون هوال زیلان، گُلان و دیار غریب یاد و خاطره تمامی شهدای فدایی را زنده نگاه می‌داریم. در برابر شکوه و جلال آنان سر تعظیم خم می‌کنیم. پیمانی را که با آنان بسته‌ایم یکبار دیگر تجدید می‌کنیم. تا پایان راه آنان را ادامه می‌دهیم و پرچم‌ آنان را بر زمین باقی نمی‌گذاریم. در شعله‌ور نمودن مبارزه آزادی کوردستان از میراث آنان صیانت به عمل می‌آوریم.

برخودان گریلا مایه سربلندی خلق کورد است و امید به آزادی کوردستان را نیرومند کرده است

امروز رهروان فدائیان قهرمان، در ماه ژوئن بر مبانی ایدئولوژی و هوشمندی رهبر آپو؛ در زاپ، آواشین و متینا برخودان فدایی را ارتقا می‌بخشند. این مقاومت در سطحی بسیار عالی به پیش می‌رود و به مرحله تازه‌ای رسیده است. این نیز نشان می‌دهد که جنبش ما، گریلاهای آزادی کوردستان به پیمانی که بسته‌اند پایبند هستند و خط فدایی آپویی را در تمامی عرصه‌ها ارتقا می‌بخشند. ما یاد و خاطره تمامی شهیدان برخودانِ مقدس؛ برخودان زاپ، متینا و آواشین، را در شخص هوالان مزگین، روهات، چیا، أوزگور، سیابند، نالین و میرزا[ها] گرامی می‌داریم. در حضور آنان با احترام و ادای دَین سر تعظیم خم می‌کنیم. برخودانی که آنان به نمایش گذاشتند مایه سربلندی خلق کورد در تمامی جهان است. امید به آزادی کوردستان را نیرومند کرده است. بر این اساس خلقمان و دوستان خلقمان در هر سوی جهان مبارزه را شعله‌ور می‌کنند. این نیز بیانگر این واقعیت است که برخودان کنونی در زاپ، آوواشین و متینا، برخودانی تعیین کننده و تاریخ‌ساز است. برخودانی ملی برای خلقمان است و برخودان آزادی و دمکراسی برای خلقمان و خلق‌های منطقه است.

صفحه‌ی تازه‌ای در جنگ گریلا

تنها دو ماه سپری شده و بیلان دو ماه جنگ منشتر شده است. اگر انسان به این آمار نگاه کند نتایج بسیاری را مشاهده می‌کند. در تاریخ جنگ انقلابی خلق، امروز در کوردستان مقطع تازه‌ای شکل گرفته است. تاکنون هیچ جنگی در این سطح روی نداده است. ٢ سال مقاومت گریلاهای آزادی کوردستان در زاپ، آواشین و متینا در مقابل تکنولوژی مدرن جنگ و در مقابل سلاح‌های ممنوعه شیمیایی صفحه‌ای تازه‌ای را گشوده است. بویژه بر مبنای تجارب ٢٠٢١، مقاومت و جنگ دو ماه گذشته به اوج رسیده و نشانه‌های پیروزی را با وضوح بیشتری به نمایش گذاشت. امید بیشتری می‌بخشد. دفاع از مناطق آزاد در برابر هرگونه حمله‌ای، رویکرها و شیوه‌های خود را شفاف می‌کند. بدون شک نتایج کسب شده در ٢ سال گذشته و بویژه آنچه که در ٢ ماه اخیر در جنگ زاپ، آواشین، متینا شکل گرفتند برای هر کسی نمونه‌ای بزرگ است. برای تمامی نیروهای انقلابی که می‌خواهند در مقابل دولت‌های هژمونگرا مقاومت کنند و از خاک و شرف خود دفاع کنند راه تازه‌ای را نشان می‌دهد. همچنین در شیوه‌های تاکتیکی گریلا بیانگر تجارب ژرف بسیار تازه‌ای است.

می‌دانیم رژیم اشغالگر و جنایتکار ترک ٧ سال است علیه رهبر آپو، علیه خلقمان و علیه گریلاهای آزادی کوردستان جنگی همه‌جانبه را در پیش گرفته است. هدف آن پایان دادن به تمامی دستاوردهای خلق کورد است. اما تاکنون نتیجه‌ای کسب نکرده است. علی‌رغم آنکه از همه فرصت‌ها و توانایی مالی ترکیه استفاده کرد اما نتیجه‌ای کسب نکرده است. اکنون رژیم آ.ک.پ و م.ه.پ با همکاری خط همکار کورد و برخی از نیروهای هژمونیک می‌خواهد به نتیجه برسد. زیرا هیچ شانس دیگری برایش باقی نمانده است. برای جلوگیری از فروپاشی خود، برای تداوم این رژیم فاشیست، لازم است که در مقابل گریلاهای آزادی کوردستان و در مقابل خلق کورد به نتیجه برسد. زیرا این رژیم موجودیت خود را بر اساس نابودی خلق کورد و بر بنیان پیروزی در سیاست نابودگری بنا کرده است."

کاراییلان با بیان آنکه امیدهای ما پررنگ است تصریح کرد آنچه از لحاظ تاکتیک نوین گریلا در این جنگ رقم خورده برای سایر نیروهای انقلابی که خواستار پیکار با قدرت‌های هژمونیک و دفاع از شرف و کیان خود هستند، یک نمونه است.

کاراییلان اشاره کرد دولت ترکیه در هفت سال گذشته به دنبال تصمیم به نابودی دستاوردهای خلق کورد جنگ بی‌وقفه‌ای را آغاز کرد ولی با وجود صرف همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور در این جنگ قادر به پیروزی نبوده و در یکسال باقی مانده از زمامداری خود شانسی برای فرار از سرنگونی ندارد.

او شکنجه روانی و تشدید منزوی‌سازی رهبر آپو در امرالی، هجوم به رسانەهای کوردی و طرح حمله به روژاوا را ناشی از بن‌بستی که ترکیه در زاپ به آن برخورد دانست و گفت آنها مصرانه می‌خواهند نسل‌کشی در کوردستان را به انجام برسانند و حتی موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه را به بازار معامله میان ابرقدرت‌های جهانی برده‌اند.

کاراییلان به توپباران مردمان روژاوا و تروریسم دولتی ترکیه از طریق حملات پهبادی به کوردها از عفرین تا کرکوک اشاره کرد و گفت آنها به همه جا از زمین و هوا حمله می‌کنند اما در همه جا ضربات مهلکی هم دریافت می‌کنند.

فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق به فرصت‌طلبی ترکیه از حق وتو در جریان درخواست عضویت سوئد و فنلاند در ناتو اشاره کرد و گفت هدف نخست آنها جلوگیری از اعتراض به استفاده از تسلیحات شیمیایی است. در وهله دوم می‌خواهند تحریم‌های تسلیحاتی علیه ترکیه لغو شود که بتوانند اجزای حساس پهبادهای مسلح خود را خریداری کنند. همچنین می‌خواهند موانع حمله به روژاوا را بردارند. می‌خواهند به استراتژی خود برای نابودی دستاوردهای خلق کورد مشروعیت ببخشند و بر جنایاتشان سرپوش بگذارند.

او مقاومت گریلاها در شرایطی که ترکیه آشکارا در سه بخش کوردستان مرتکب نسل‌کشی نژادپرستانه می‌شود را بسیار مهم خواند و گفت دشمن در مناطق حفاظتی مدیا از فداکاری و ایستادگی گریلاهای قهرمان، مات و مبهوت مانده است.

کاراییلان به گریلاهایی که ضربات سختی به دشمن زده‌اند درود فرستاد و گفت در طول ماه ٧٧۴ عملیات علیه نیروهای اشغالگر انجام شده که در صورت بردباری قطعا به پیروزی خواهد انجامید.