نیروهای مدافع خلق به چهار گریلای شهید عرصه بوتان ادای احترام کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت چهار گریلای شهید عرصه بوتان را گرامی داشته و می‌افزاید:"هر چهار هوال فرمانده، قهرمانانه در عرصه بوتان جنگیدند و به شهادت رسیدند. مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های گرامی آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان اظهار می‌داریم."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت چهار گریلای شهید عرصه بوتان را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در سال‌های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ عناصر رژیم فاشیست ترک گویا با ادعای ریشه‌کن کردن حزبمان پ.ک.ک به میدان آمده بودند، اما به زعم هر نوع حمله‌ای علیه گریلاهای آزادی کوردستان دچار هزیمت شدند. همه شاهدند کسانی که پ.ک.ک را تهدید می‌کردند امروز خود در آستانه نابودی قرارگرفته‌اند. بدون شک این هوالان شهید بودند که دشمن را خوار و ذلیل کرده و بر دستاوردهای آزادی افزودند. جنگ ما با پیشاهنگی هوالان شهید هم حملات دشمن را خنثی کرد و هم سطح تازه‌ای از جنگ گریلایی را نشان داد. در سال‌های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ فرماندهان قهرمان ما هوالان چاوره، یلدز، بریوان و بوتان در عرصه بوتان بر این مبنا جنگیدند و قهرمانانه به شهادت رسیدند. یاد و خاطره آنان را زنده نگاه می‌داریم.

جزئیات شناسنامه هوالان شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: سُهام قادر

   کد سازمانی: چاوره فرشته

   محل و سال تولد: رانیه

   نام مادر – نام پدر: حلیمه - عبدالقادر

   تاریخ و محل شهادت: ١٣ می ٢٠١٧ / بوتان

   نام و نام خانوادگی: لیلا تانریوردی

   کد سازمانی: یلدز جودی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: عادله - عیسی

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ می ٢٠١٧ / بوتان

   نام و نام خانوادگی: ألیف آتامان

   کد سازمانی: بریوان آرژین

   محل و سال تولد: ازمیر

   نام مادر - نام پدر: هاناخان - صادق

   تاریخ و محل شهادت: ١٣ می ٢٠١٧ / بوتان

   نام و نام خانوادگی: نایل اولمز

   کد سازمانی: بوتان شرنخ

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: ساریا - عادل

  تاریخ و محل شهادت: ٣١ اکتبر ٢٠١٨ / بوتان

چاوره فرشته

 

بوتان شرنخ

ه.پ.گ در ادامه به شیو‌ه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی چهار شهید عرصه بوتان تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"هر چهار فرمانده ما در بوتان قهرمانانه جنگیده و به شهادت رسیدند. مراتب همدردی خود را با خانواده گرامی آنان و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم. مبارزه آزادیخواهی ما با پیشاهنگی هوالان زن قطعا نویدبخش زندگی آزاد خواهد بود. بر این اساس یکبار دیگر با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق نموده و اعلام می‌کنیم که تا تحقق پیروزی مبارزه بی‌وقفه را به پیش می‌بریم."