نیروهای مدافع خلق: حملات اشغالگرانه نتیجه‌ای ندادند!

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حملات هوایی رژیم سفاک ترک به مناطق حفاظتی میدیا هیچ دستاوردی را برای ترکیه به همراه نداشته و هیچ زیانی به نیروهای گریلا وارد نشده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات تازه‌ای را از حملات هوایی رژیم ترک به مناطق حفاظتی میدیا منتشر کرده است.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"ارتش اشغالگر ترک مناطق حفاظتی میدیا را آماج حملات سنگین هوایی قرار داده است. ارتش غاصب ترک که به بمباران دل خوش کرده، تاکنون دستاوردی کسب نکرده است. جزئیات حملات به این شرح است؛ هیچ زیانی به نیروهای ما وارد نشده است.

٧ ژانویه/ ١٧ دی از ساعت ١۶:٢٠ الی ١٧:٣٠ در عرصه قندیل منطقه قلاتوکا، روستای شیخان دو بار و منطقه کوزینه یک بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

٨ ژانویه منطقه کارکر در عرصه زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

٩، ١٠ و ١١ ژانویه روستای فلها، تپه جودی و تپه آمیدی در عرصه زاپ ۶ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

٩ ژانویه ساعت ١۴:١٠ منطقه گوشین در عرصه خاکورک از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

٩ ژانویه از ساعت ١٣ الی ١۴ مناطق کارکر و ساجا در عرصه زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

١٠ ژانویه ساعت ١٠ و ١١ ژانویه از ساعت ٩ الی ٩:٣٠ منطقه تپه حکاری در عرصه متینا سه بار توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

١٠ ژانویه ساعت ١٠ منطقه شهید شاهین در زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

١٢ ژانویه ساعت ١٠:١۶ منطقه روستای فلها و منطقه تپه بهار در عرصه زاپ از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

١٢ ژانویه از ساعت ١٠:٣٠ الی ١١ اطراف رود لولان در عرصه خاکورک ٢ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

١٢ ژانویه ساعت ٩ منطقه کونیشکا در زاپ ٢ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

٩ ژانویه از ساعت ١۴:٣٠ الی ١٧:٣٠ و ١٠ ژانویه از ساعت ١٧ الی ١٨ مناطق روستای فلها، تپه جودی، دره آسک و شهید شیلان در عرصه زاپ از سوی پایگاه‌های مرزی هدف آتش توپخانه و اوبوس قرار گرفتند.

هلیکوپترهای تجسسی روز ۵ ژانویه از ساعت ١٩:۴۵ تا ٢١:٣٠ و ٨ ژانویه از ساعت ١٨:۴۵ تا ٢٢ منطقه مروانوس در عرصه آواشین به گشتزنی پرداختند.

هلیکوپترهای تجسسی روز ٩ ژانویه از ساعت ١٩:٢٠ تا ٢٠ بر فراز مناطق باسیا و مام رشو در آواشین به گشتزنی پرداختند."