روکن احمد: زنان روژهلاتی گیسوانشان را به باد بدهند تا تلاطم آن به کابوسی برای رژیم ایران بدل شود

رئیس مشترک تَو-دَم تصریح کرد حکومت‌ها همان حکومت‌های قبلی هستند اما زنان دیگر همان زنان سابق نیستند زیرا عصیان کرده‌اند، اما همچنان به سازمان‌یافتگی نیاز دارند

روکن احمد، رئیس مشترک جنبش جامعه دمکراتیک در گفتو با آرین تی‌وی، پشتیبانی روژاوا از مردم روژهلات را بیان کرد. او از زنان روژهلاتی خواست بجای بریدن موهای خود گیسوانشان را به باد بدهند تا تلاطم آن به کابوسی برای رژیم ایران بدل شود.

رئیس مشترک تو-دم آنچه حکومت ایران علیه زنان انجام می‌دهد را تلاشی برای شکستن اراده کل اجتماع دانست و گفت همه می‌دانیم که زنان فقط نیمی از جمعیت نیستند بلکه بطور اساسی کل جامعه را نمایندگی می‌کنند.

روکن احمد گفت به دنبال واقعه قتل ژنیا امینی، زنان روژهلاتی به رژیم گفتند تو نمی‌توانی اراده ما را بشکنی و به قتل برسانی.

او از جانفشانی زنانی که حاضر نیستند سرخم کنند تجلیل کرد و جمله‌ای از رهبر آپو را بازگو کرد که گفته بود : اگر آزادی آسان به دست می‌آمد، روناهی و بریوان بدن خود را در آلمان به آتش نمی‌کشیدند.

روکن احمد تصریح کرد حکومت‌ها همان حکومت‌های قبلی هستند اما زنان دیگر همان زنان سابق نیستند زیرا عصیان کرده‌اند، اما همچنان به سازمان‌یافتگی نیاز دارند.

او گفت تحت حاکمیت رژیم بعث سوریه نیز زنان حق و حقوقی نداشتند اما انقلاب روژاوا به انقلاب زنان بدل شد و بر سایر نواحی شمال و شرق سوریه سایه انداخت.

رئیس مشترک تو-دم، اتحاد زنان کورد و ملل گوناگون سوریه را برای زنان روژهلاتی مثال زد و چنین اتحادی میان زنان ایران را بسیار مهم دانست. او مأموریت زنان را بازگردادن خاورمیانه به اصل خویش دانست و گفت زنان ما اکنون علیرغم همه مخاطرات در میادین هستند.

او از زنان روژهلاتی خواست بجای بریدن موهای خود گیسوانشان را به باد بدهند تا تلاطم آن به کابوسی برای رژیم ایران بدل شود.