جنگ در متینا وارد مرحله جدیدی شد | یادداشت

... موضع‌گیری نیروهای باشور کوردستان بسیار ضعیف بوده و تاکنون هیچ نیروی باشور کوردستان جرأت آن را نداشته ‌است که حتی این حمله را محکوم کند ...

◼️ همان‌طور که در سخنان پیشین در رابطه با آغاز حمله ترکیه به باشور کوردستان پیش‌بینی کرده بودم، شب گذشته ساعت ۹ چندین هلی‌کوپتر و جنگنده ترکیه به کوهستان کور‌ژارو و لینکا حمله کردند. سپس نیروهای نظامی ترکیه در این مناطق پیاده شده و گریلاهای پ.ک.ک با آن‌ها روبه‌رو شدند و تا دیروقت جنگ ادامه داشت. هیچ اطلاعات دقیقی در رابطه با میدان جنگ در دست نیست و نتیجه این جنگ و توقف آن تاکنون مشخص نشده ‌است. وزارت دفاع ترکیه می‌گوید، به اهدافمان رسیده‌ایم. گریلاهای پ.ک.ک نیز می‌گویند، در حمله ترکیه را شکست داده‌اند. در هر حالتی این بدان معناست که گریلاهای پ.ک.ک پاسخ این حمله را داده و با آن‌ها روبرو شده‌اند. این تقابل نیز اراده و باوری قدرتمند می‌خواهد چون هیچ برابری میان این دو نیروی جنگی وجود ندارد.

لازم به ذکر است این ۲ قله محلی بسیار استراتژیک از لحاظ نظامی هستند و هر نیرویی که بتواند این قله‌ها را کنترل کند از لحاظ نظامی خود را بر منطقه تا دشت‌های موصل غالب خواهد شد. افزایش این جنگ آغاز حملات گسترده‌ است و به‌نظر می‌رسد ترکیه اینبار بخواهد در سطح کل باشور کوردستان پروسه نظامی خود را انجام دهد. برعکس پروسه‌های گذشته که که از ۳ جهت مختلف و هر بار در سطحی حمل می‌کرد در روزهای آینده ممکن است جنگ به مناطق برادوست، و خاکورک و دشت برازگر منتقل شود که این نیز پیشروی بسیار خطرناکی است. همزمان این احتمال وجود دارد که هم‌زمان با حمله به باشور به روژاوای کوردستان نیز حمله کند تا باشور و روژآوا را به‌طور کامل از یکدیگر جدا کرده و زنجیره مناطق امن در روژآوا و باشور را به یکدیگر متصل کنند.

موضع‌گیری نیروهای باشور کوردستان بسیار ضعیف بوده و تاکنون هیچ نیروی باشور کوردستان جرأت آن را نداشته ‌است که حتی این حمله را محکوم کند. این نیز مایه شرم‌ساری است و در تاریخ خواهد ماند. مردم باشور نیز با مسائل بسیار کوچک مشغول شده‌اند حتی به‌عنوان واکنشی در مقابل حکومت بیشتر مردم به وضعیت اهمیت نمی‌دهند و آماده هستند تا از هرگونه اشغالگری استقبال کنند فقط برای آنکه از دست این حکومت راحت شوند. این نیز نتیجه آن جنگ رسانه‌ای و روشن‌فکری و روانی است که در این بخش از کوردستان انجام می‌شود. همه مسائل این‌گونه نشان می‌دهد که وضعیت کوردستان در کل و در منطقه به ویژه منتظر مرحله دشواری است. نتیجه این مرحله نیزسبب طراحی جدید نیروهای جهانی و منطقه‌ای می‌شود که متأسفانه براساس تغییرات به‌نظر نمی‌رسد که به نفع کوردها باشد و مانند مرحله جنگ سرد کوردستان به منطقه تامپون تبدیل می‌شود.◻️