جنبش آزادی: کوردستان را آزاد می کنیم

جنبش آزادی در مراسم جشن نوروز در قندیل اعلام کرد: "با توسعه مبارزات خود، پیمان لوزان را باطل و کوردستان را آزاد خواهیم کرد."

نوروز قندیل که از هر چهار بخش کوردستان، مردم به آنجا رفتند با شور و شوق فراوانی برگزار شد.

در این مراسم پیام جنبش آزادی کوردستان قرائت شد.  سلام عبدالله پیام را خواند و اعلام کرد که با گسترش مبارزات خود پیمان لوزان را نابود خواهند کرد و جشن رستاخیز و زندگی، جشن آزادی و نو شدن، جشن حقیقت پیروزی، جشن رهبر خلق، رهبر آزادی اهورا مزدا، جشن رهبر آپو را تبریک می گوییم.

در حالی نوروز را جشن می گیریم که در روژآوا و باکور کوردستان اندوهگینیم.  اما باید توجه داشت که نوروز به تنهایی یک جشن فرهنگی نیست. نشانه مبارزه است. هر نوروز تولدی تازه است. ما نوروز ٢٠٢٣ را به عنوان یک واکنش سیاسی و ملی در برابر فاشیسم حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و علیه تمام سیستم های دیکتاتوری جشن می گیریم.

 در مراسم نوروز قندیل گروه موسیقی شهید سرحد، گروه موسیقی مخمور، آواز چیا، آژوان، هنرمند لقمان سلیم، فرمیسک، عادل هورامی، ژینا سقزی و احمد سنگاوی به اجرای برنامه پرداختند.