آیتن درسیم: باید جنگ را به شهرها بکشیم

آیتن درسیم، عضو شورای اجرایی پاژک گفت:"خلق کورد باید با روح بسیج عمومی در کارزار انقلابی حضور بهم رسانند. خلق کورد می‌تواند از برخودان گریلا الهام بگیرد، ما ضامن آزادی هستیم، جنگ را به تمامی شهرها می‌کشیم."

آیتن درسیم، عضو شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) با حضور در برنامه ویژه تلویزیون میدیا خبر به پرسش‌های آرژین بایسال پاسخ داد.

آیتن درسیم در آغاز سخنان خود در شخص دیار غریب، صلح جزیره، دکتر حسین و لیلا آگری یاد و خاطره کادرهای پیشاهنگ پ.ک.ک که در ماه ژوئن به شهادت رسیده‌اند و تمامی شهیدان را گرامی داشت. آیتن درسیم در مورد زینب کناجی که در ٣٠ ژوئن ١٩٩۶ در عملیات فدایی در درسیم به شهادت رسیده بود چنین گفت:

"وقتی هوال زیلان (زینب کناجی) عملیات فدایی را به انجام رساند، در حقیقت مقطع تاکتیک‌های مکرر جنگ به سر آمده بود. هوال زیلان هم برای خنثی کردن توطئه‌ای که رهبر آپو را هدف قرار داده بود و هم برای نشان دادن تاکتیک نوین دست به عملیات زد. در این معنی به نیروی پیشاهنگ مبدل سد. شهید زینب کناجی همچون یک گریلای یکساله، به تنهایی یک ارتش را امحا کرد. عملیات ٣٠ ژوئن به دشمن نشان داد که هوشمندی زن آزاد کورد، با آزادی جامعه در ارتباط است، ملیتان‌هایی که از این آزادی بهره برده‌اند و جنبشی که با این آزادی درهم آمیخته، شکست‌ناپذیر است."

آیتن درسیم خاطرنشان کرد که حاکمیت آ.ک.پ-م.ه.پ که خود دارای ذهنیت فاشیستی است، در جنگ علیه پ.ک.ک در کوهستان‌های زاگرس با بن‌بست روبرو شده و افزود که رژیم ترک به پایان راه رسیده است و افزود:"به همین دلیل است که با خشمی بزرگ به شنگال، روژاوا، مخمور و باشور کوردستان حمله‌ور شده‌اند."

'این کوهستان‌ها مال ما هستند'

عضو شورای اجرایی پاژک به ۵٠ سال مبارزه پ.ک.ک اشاره کرده و گفت:"از نخستین روز ما خلق کورد را اقناع کردیم که می‌تواند به آزادی دست یابد و نهال آزادی را کاشتیم. امروز این نهال بزرگ شده و به بار نشسته است. حقیقت زیلان در زندگی جاریست و در پراکتیک هم خود را نشان می‌دهد. وظیفه ما این است که به برخودان نیروهای گریلا در مناطق حفاظتی میدیا بپیوندیم."

درسیم با اشاره به شکست رژیم ترک در مناطق حفاظتی میدیا افزود:"این کوه‌ها متعلق به ما هستند، ما فرزندان این کوه‌ها هستیم. یک نیروی تبهکار، نظامی ترک که توانی برای جنگیدن ندارد نمی‌تواند در زاگرس تاب بیاورد."

درسیم به ویدیوهای منتشر شده از سوی گریلا تی‌وی اشاره کرده و گفت که نظامیان رژیم فاشیست ترک فاقد ایدئولوژی و اراده هستند. آیتن درسیم به گریلاهایی که فدائیانه می‌رزمند اشاره کرده و گفت:"هزینه آزادی سنگین است، اما زندگی آن شرافتمندانه است."

'باید جنگ را گسترش داد'

آیتن درسیم خاطرنشان کرد که لازم است عموم خلق کورد با روحیه بسیج عمومی در کارزار انقلابی جنبش آزادی کورد شرکت کنند و افزود:"خلق کورد باید از برخودان گریلا الهام بگیرد و مقاومت را گسترش دهند. ما باید آزادی را محقق کنیم. از این رو لازم است جنگ را به تمامی شهرها بکشانیم، پایبندی به زیلان، زیلان‌بودن، بر اساس خط زیلان ممکن است."

'بازی دشمن را برهم زدند'

آیتن درسیم یاد و خاطره فلیز یرلیکایا (گُلان) و سما یوجه (سرهلدان) شهیدان ماه ژوئن را گرامی داشت و گفت:"هوال گُلان در خط فدایی هوال زیلان به آموزش خویش پرداخت. علیه مواضع نیروهای فرادست، مرتجع و منحط همیشه موضعی انقلابی داشت."

آیتن درسیم در مورد سما یوجه گفت:"هوال سما با گفتن 'می‌خواهم به پلی مبدل شوم که ٨ مارس را به ٢١ مارس می‌رساند' خاطرنشان کرد که باید خود را با ایدئولوژی زن آزاد که رهبر آپو آفریده است زنده کنیم و آموزش ببینیم."

آیتن درسیم یاد و خاطره همرزمش لیلا آگری را در سومین سالگرد شهادت گرامی داشت و گفت:"هوال لیلا در عرصه‌های بسیاری مبارزه نمود. فرمانده یژاستار بود. در آغاز فعالیت‌های ژنولوژی جای گرفت. برای اینکه به موفقیت برسد تلاش بسیاری نمود. موضع وی در رابطه با مبارزه زن بسیار شفاف بود. هوالی بود که در تحقیقات داخلی نقش بزرگی ایفا کرد و به مبارزه زنان ژرفای بیشتری بخشید."

'خائنان تقاص پس می‌دهند'

آیتن درسیم در پایان اعلام کرد که پ.د.ک علیه پ.ک.ک با رژیم فاشیست ترک همکاری می‌کند و خاطرنشان کرد که باشور کوردستان و خلق کورد باید به این جنگ کثیف آگاه باشند و مبارزه علیه خط خیانت را مبارزه اساسی بدانند.

آیتن درسیم تأکید کرد که هر کسی به جاسوسی برای دولت ترک-پ.د.ک بپردازد، برای آنان خبرچینی کند و دست خود را به خون کوردها آغشته کند قطعا مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و گفت:"خط خیانت هیچگاه نتوانسته است در مقابل مبارزه پ.ک.ک به پیروزی دست یابد."