بسی ارزینجان: اروپا در قبال آنچه در امرالی رخ می‌دهد مسئول است

ارزینجان یک علت اصلی توطئه بین دولتی پانزدهم فوریه ١٩٩٩ و اسارت رهبر آپو را مبارزه برای رهائی زن از بردگی عنوان کرد و به مقاومت رهبری در جزیره امرالی درود فرستاد.

بسی ارزینجان عضو شورای هماهنگی کنفدرالیسم جوامع زنان کوردستان در گفتگویی با خبرگزاری فرات به تداوم ممنوعیت هرگونه ملاقاتی با رهبر اوجالان در زندان امرالی واکنش نشان داد و ضمـن اشاره به پایان عمر دیکتاتوری حاکم بر ترکیه به سکوت نهادهای مسئول اروپایی در قبال آنچه در امرالی رخ می دهد اعتراض کرد.

بسی ارزینجان توسعه جنبش زنان در حزب کارگران کوردستان را ناشی از اهمیتی بالایی دانست که رهبر اوجالان از همان ابتدای تأسیس پ.ک.ک به مبارزه آزادی زن می‌داد و این امکان را برای زنان فراهم کرد با کشف نیروی باطنی‌ خویش به جوهره وجودی‌شان بازگردند.

عضو شورای هماهنگی ک.ژ.ک خاطرنشان کرد: "منزوی‌سازی رهبر آپو در امرالی ناشی از ترس و انزجار حاکمیت مردسالار از اوجگیری یک جنبش رادیکال زنان به رهبری اوجالان است که دیگر نمی‌توانند بردگی را بر آن تحمیل کنند. ایستادگی سازمان یافته و فدائیانه زنان مقابل داعش حاصل کوشش رهبر آپو بود."

بسی ارزینجان اعمال ممنوعیت ملاقات در امرالی را در رابطه با مواضع سرسختانه رهبر آپو در برابر دشمن عنوان کرد و گفت حکومت فاشیستی ترکیه هرگاه در تنگنا قرار می‌گیرد بر میزان فشارها برای شکستن مقاومت در امرالی اضافه می‌کند اما نمی‌تواند به مرادش برسد.

عضو شورای هماهنگی ک.ژ.ک اروپا را در قبال منزوی‌سازی در امرالی مسئول دانست و ابا انتقاد از سکوت همیشگی سازمان منع شکنجه اروپا موسوم به سی‌پی‌تی گفت اروپا یک ترکیەی ضعیف را به نفع خود می‌داند. بنابراین می‌شود درک کرد چرا اروپا نباید طرفدار حل مسالمت‌آمیز مسئله کورد باشد.

بسی ارزینجان از جمله گنجاندن نام پ.ک.ک در فهرست سازمان تروریستی اروپا را مایه شرم دانست و پرسید چگونه یک جنبش آزادیخواه که نقش بزرگی که در شکست داعش بازی کرد و بیش از هر دولتی می تواند نماینده خواست زنان باشد را در چنین فهرستی قرار داده‌اند؟