بیانیه مشترک ۴١٢ زن از شمال کوردستان و ترکیه در همبستگی با زنان روژهلات و ایران

صدها زن از جمله هنرمندان، ادیبان و اندیشمندان ترکیه در یک بیانیه در حمایت از معترضان به قتل ژینا امینی اعلام کردند که زنان پیکارگر با مبارزاتشان به سیاهی پایان خواهند داد.

قیام بزرگ زنان ایران تأثیر بسزایی بر زنان جهان گذاشته است.  زنان در ایران و ترکیه و اقصی نقاط دنیا آزادی می‌خواهند.

در روزهای گذشته تجمعات متعددی در شمال کوردستان و ترکیه برگزار شده اند. اکنون ۴١٢ زن با امضای یک بیانیه که به زبان‌های کوردی و ترکی و انگلیسی منتشر شد، اعلام کردند با افتخار به قیام زنان درود می‌فرستیم.

این بیانیه اشاره می‌کند شروع اعتراضات به قتل ژینا امینی در کوردستان به سایر نقاط ایران گسترش یافت و به شورش سراسری زنان بدل شد.

زنان شمال کوردستان و ترکیه در بیانیه خود می‌گویند گرچه رژیم ایران دهها نفر را به قتل رساند اما دیگر زندگی و آزادی به گیسوان زنان گره خورد.