درخواست سازمان بهداشت شنگال از سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت و سلامت شنگال از سازمان بهداشت جهانی درخواست نمود، تحقیقات و بررسی‌های لازم را در خصوص وضعیت امرالی و بکارگیری سلاح شیمیایی علیه نیروهای گریلا توسط دولت ترکیه انجام دهد.

سازمان بهداشت و سلامت شنگال در شهرک خانه سور در مورد حصر تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان توسط دولت اشغالگر ترکیه و استفاده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای گریلا بیانیه‌ای منتشر کرد.

سیف آمو که بیانیه سازمان بهداشت و سلامت شنگال را برای رسانه‌ها قرائت کرد، گفت: دولت اشغالگر ترکیه این جنایات را انجام داده، خود را دارای حق می‌بیند و این امر نباید پذیرفته شود.

وی همچنین گفت: توطئه علیه رهبر خلق کورد که ۲۳ سال پیش انجام شد، تاکنون نیز ادامه دارد و با انجام حصر تغییراتی را تحمیل کردند. حصر جنایتی ضد بشری است و بر جامعه تأثیر می‌گذارد.

سازمان بهداشت و سلامت شنگال همچنین گفت: ما این حصر را محکوم می‌کنیم و در ابتدا نیز کشورهای ابرقدرت و جامعه‌ی بین‌الملل را شریک این جنایت می‌دانیم.

سازمان بهداشت و سلامت شنگال همچنین اعلام کرد، دولت اشغالگر ترکیه با حصر و حملات به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و استفاده از سلاح شیمیایی علیه نیروهای گریلا جنایات بزرگی را انجام داده و این حملات متفاوت از فرمان تحمیل شده بر شنگال نیست و آن را نمی‌پذیریم.

این سازمان همچنین از سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل درخواست کرد تا هر چه سریع‌تر تحقیقاتی را در مورد اعمال و اقدامات دولت اشغالگر ترکیه انجام داده و این کشور را بازخواست نمایند.