گرامیداشت شهید رِزان جاوید در سلیمانیه برگزار می‌شود

پژاک در گرامیداشت یاد و خاطره فرمانده رزان جاوید مراسمی را در شهر سلیمانیه برگزاری می‌کند.

برپایه اطلاعیه‌ای منتشر شده‌ای که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری فرات رسیده است مراسم گرامیداشت شهید فرمانده یوسف ربانی با کد سازمانی رِزان جاوید در سلیمانیه باشور کوردستان برگزار می‌شود.

این مراسم با پیشاهنگی پژاک، فردا (چهارشنبه ١٧ آگوست) رأس ساعت ١۴ الی ١۶ در محله شکرکه، مقابل استانداری سلیمانیه، سالن آکوپارک برگزار می‌گردد.

پژاک از آحاد خلق میهن‌دوست دعوت به عمل آورده است در این مراسم حضور بهم رسانند.