ه.پ.گ: تا آخرین نفس، بر خط جان‌فدایی اصرار داشتند

ه.پ.گ یاد دو گریلا را گرامی داشت که در بوتان شهید شده‌اند و اعلام کرد: رفقایمان عباس و خمگین تا آخرین نفس بر خط جان‌فدایی اصرار داشتند و باهم شهید شدند.

در بیانیه مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) آمده است:

رفقایمان خمگین و عباس در منطقه پرواری سرت هنگامی که درحال انجام وظایف خود بودند، در ۱۲هم اکتبر ۲۰۲۲ با دشمن روبرو شدند. هر دو رفیقمان با شهامت بسیار با دشمن جنگیدند. دشمن که نتوانست از پس آنها برآید؛ تکنولوژی و هواپیمای جنگی را به‌کار گرفت و به‌شیوه‌ای غیرانسانی به آنها یورش برد. رفقایمان عباس و خمگین تا آخرین نفس بر خط جان‌فدایی آپویی اصرار داشتند و باهم شهید شدند.

رفقایمان خمگین و عباس که سرشت، شخصیت، روستای محل زندگی و زمان پیوستن‌شان به صفوف پ.ک.ک مانند هم بود؛ سالیان مبارزه‌ی خود را در جاهای مختلف اما با همان شیوه سپری کرده بودند. آنها به برجسته‌ترین فرزندان خلقمان که به جنگاوران و فرماندهان پیشاهنگ بدل شده بودند، درآمدند. سرشت قهرمانی اهالی بوتان را در شخصیت با روحیات جنگاوری آپویی ترکیب کرده و در دشت و کوهستان‌های کوردستان، مبارزات قهرمانی افسانه‌ای انجام دادند. روستاهای هیشت و اوروخ که صاحب چنین قهرمانانی‌اند، اهالی بوتان و تمتم خلق کورد؛ همواره با قهرمانیت این رفقا سربلند خواهند ماند و از آنان به‌عنوان نماد مبارزه و جنگاور نمونه‌ای یاد می‌کنند.

ما با این باور و احساس به خانواده وطن‌دوست و سربلند این رفقایمان و تمام خلق کوردستان تسلیت می‌گوییم و پیمان‌مان را دوباره می‌کنیم که راه شهیدان را ادامه می‌دهیم.

مشخصات رفقای شهیدمان از قرار زیر است:

نام سازمانی: خمگین هیشتی

نام و لقب: عرفان چاغلا

محل تولد: سرت

مادر و پدر: مقبوله- رمضان

زمان و محل شهادت: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲/ بوتان

 

نام سازمانی: عباس هره‌کول

نام و لقب: سرحد ایپکتن

محل تولد: سرت

مادر و پدر: امینه- خلیل

زمان و محل شهادت: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲/ بوتان