جگرخوین با اشعار خود میراثی بزرگ برای ما باقی گذاشت

حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در مورد شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و تاریخ‌نویس همیشه زنده‌ی خلق کورد جگرخوین می‌گوید، جگرخوین با نوشته‌ها و اشعار خود میراثی بزرگ برای خلق کورد بر جای گذاشت.

ه.د.پ یاد شاعر ملی و همیشه زنده‌ی کورد را گرامی داشته و می‌گوید، جگرخوین با گفته‌ها و اشعار و نوشته‌های خود و همچنین با مبارزات روشنفکرانه‌ی خود علیه سیاست کشتن یک ملت و زبان‌کشی و سیاست‌های از بین بردن مبارزه و مقاومت کورد و میراثی بزرگ برای ما باقی گذاشت.

درسیم داغ و سلیم کاپلان سخنگوهای مشترک کمیسیون نظارت نقشه راه کوردی به مناسبت ۳۷مین سالگرد درگذشت شاعر و نویسنده‌ی بزرگ و ملی کورد ماموستا جگرخوین که در ۲۰ اکتبر ۱۹۸۴ درگذشت، پیامی منتشر کرد.

در این پیام آمده است: ماموستا جگرخوین جایگاه ویژه‌ای در دل خلق کورد دارد، به همین دلیل همیشه توسط افکاری که دشمن خلق کوردستان بوده‌اند با حمله و تهدید مواجه بوده است.

پیام کمیسیون نظارت نقشه راه ه.د.پ  به شرح زیر می‌باشد:

ماموستای بزرگ هنر کوردی، روشنفکر توانای قرن نوزدهم، فعال زبان، فرهنگ و ادبیات کوردی، نویسنده و شاعر ماموستا جگرخوین ۳۷ سال پیش درگذشت.

جگرخوین در دل خلق کورد دارای شخصیتی ویژه و با ارزش بود که با مبارزات، شجاعت و فعالیت‌های خود تاثیر بزرگی بر وضعیت روشنفکری کوردستان گذاشت.

ما در ۳۷مین سالگرد وفات شاعر بزرگ و یکی از نمایندگان شعر نوی کوردی ماموستا جگرخوین یاد او را گرامی داشته و به او افتخار می‌کنیم.

ماموستا جگرخوین زندگی خود را در تبعید به سر برده و در تبعید نیز درگذشت. وی در سال ۱۹۸۴ با حضور هزاران طرفدار خود در شهر قامشلو به خاک سپرده شد.

سرگذشت زندگی ماموستا جگرخوین نیز مانند خلق کورد سرشار از ظلم و ستم و مشکلات و مصائب ملی بوده است.

سرگذشت زندگی او از مردین تا استکهلم و از بغداد تا لبنان و از باشور تا روژاوا تاثیر خود را بر شخصیت روشنفکر و سیاسی و ادبی او گذاشت.

در اشعار وی جایگاه ویژه‌ای برای مسئله آزادی و خلق کورد وجود دارد و همچنین غیر از موضوع ظلم و ستم علیه خلق کورد موضوع‌هایی مانند انکار موجودیت کوردها توسط حاکمان و مسائل آیینی و نابرابری‌ها در جامعه و همچنین مسائل خانوادگی و ظلم و ستم اربابان علیه روستاییان و همچنین حاکمان و عشق به میهن رنگی ویژه به اشعار جگرخوین بخشیده و بر ایجاد شخصیت اجتماعی و میهن‌دوست و آشتی‌خواه و آزادیخواه ماموستا جگرخوین تاثیر گذاشته است.

جگرخوین در فکر و اندیشه‌ی خلق کورد جایگاه ویژه‌ای دارد و به همین دلیل وی همیشه توسط افکاری که علیه خلق کورد بودند با حملات و تهدید مواجه بوده است.

به ویژه در سال‌های پایانی نیروهایی که اراده‌ی خلق کورد را تصاحب کرده بودند به میراث جگرخوین حمله کردند. آنها اسامی کوچه‌ها و خیابان‌هایی را که با نام جگرخوین نامگذاری شده بودند، تغییر داده و پارک‌ها را تعطیل کردند.

همه این اشغالگری‌ها علیه جگرخوین به ما یادآوری می‌کند که تا چه حدی حقوق و فکر و اندیشه و غنای جامعه کوردی و تاریخ کورد توسط این قدرت‌ها تصاحب شده است.

جگرخوین با اشعار خود و با فعالیت‌های روشنفکرانه‌ی خود علیه سیاست ملت‌کشی، فرهنگ‌کشی و زبان‌کشی مقاومتی بزرگی کرد و میراثی بزرگ برای ما باقی گذاشت. ما یاد او و همه‌ی مبارزان و فعالان زبان و هنر کوردی را گرامی می‌داریم.