ک.ج.ک به میلیون‌ها نفری که در نوروز شرکت کردند تبریک گفت

ک.ج.ک: ما به خلق میهن‌دوست کوردستان که نوروز سال 2023 را که به عنوان پنجاهمین نوروز رهبری نسبت دادند، با حضور میلیونی در میادین جشن گرفتند، از صمیم قلب تبریک و درود می‌فرستیم.

ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک گفت: خلق ما در چهار بخش کوردستان و خارج از آن از نوروز که روز مقاومت و رستاخیز است با شعار "همه جا نوروز، همیشه آزادی" با مشارکت گسترده استقبال و جشن گرفتند. ما به خلق میهن‌دوست کوردستان که نوروز سال 2023 را که به عنوان پنجاهمین نوروز رهبری نسبت دادند، با حضور میلیونی در میادین جشن گرفتند، از صمیم قلب تبریک و درود می‌فرستیم. با مشارکت میلیونی، نوروز 2023 به روز بزرگ مبارزه با نسل‌کشی، استعمار، اشغالگری و فاشیسم تبدیل شده و روند نوروزی باشکوه و موفقی را تجربه کرده است. از همه کسانی که نوروز را که عید مقاومت و رستاخیز است در دل خود احساس می‌کنند و با رفتن به میادین یا جایی که هستند جشن می‌گیرند تشکر می‌کنیم.

با جشن‌گرفتن باشکوه نوروز، ضربه بزرگی به فاشیسمی که به لرزه درآمده زده شد

ک.ج.ک در بیانیه خود آورده است: خلق میهن‌دوست کوردستان به صورت قوی و باشکوه از نوروز استقبال کردند و موضع روشنی در برابر حکومت فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ که نماینده و حامی ذهنیت استعمارگری و نسل‌کشی است، نشان دادند و ضربه بزرگی به فاشیسم که در آستانه نابودی است وارد کردند. ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ تشکیل شد و به قدرت رسید تا نسل‌کشی کوردها را به پایان برساند. برای این منظور، فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ در 24 ژوئیه 2015 حملات تهاجم و پاکسازی را آغاز کرد. ما به عنوان خلق و جنبش از 24 ژوئیه 2015 موضع مقاومت همه جانبه در برابر فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ را داشته‌ایم و مقاومت کرده‌ایم. همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم، دولت فاشیست آ.ک.پ/ م.ه.پ در نتیجه مبارزه ما به مرز نابودی رسیده است. در برابر تمام حملات اشغالگری، قتل‌عام، شکنجه، دستگیری و شیوه‌های سرکوب و جنگ ویژه، ما به عنوان خلق و جنبش با مقاومت فراوان پاسخ دادیم و از رسیدن حزب عدالت و توسعه و م.ه.پ به هدف خود جلوگیری کردیم. این مبارزه بود که آ.ک.پ/ م.ه.پ را به مرز نابودی کشاند. خلق ما با جشن‌گرفتن باشکوه نوروز، ضربه بزرگی به فاشیسمی که به لرزه درآمده زدند.

میلیون‌ها نفر در نوروز خواستار آزادی جسمانی رهبر آپو شدند

در بیانیه ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک  آمده است:

خلق میهن‌دوست کوردستان در نوروز به شکلی بسیار قوی وفاداری خود را به رهبر آپو نشان دادند. این صریح‌ترین موضع و پیام خلق ما در نوروز بود. رهبر آپو خود را وقف آزادی خلق کوردستان نموده است. رهبر آپو با مسئولیت و اعتقاد فراوان، برای موجودیت‌یابی دوباره خلق کوردستان که با فرمان استعمارگری و نسل‌کشی به لبه نابودی کشانده شده بود، مبارزه‌ای که خلق کوردستان را به امروز برساند آغاز کرد. این مبارزه که توسط رهبر آپو در جریان نوروز 50 سال پیش آغاز شد، خلق کورد را از انقراض نجات داد و دوباره به وجود آورد. این راهپیمایی آزادی که توسط رهبر آپو آغاز شد، امروز به فریادهای میلیونی آزادی در میادین تبدیل شده است. در حالی که در نتیجه این مبارزه خلق کوردستان از مرز نابودی خارج گشت، امروز ذهنیت استعمارگر و نسل‌کش در شخص فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ در حال نابودی است. بدون شک خلق میهن‌دوست کوردستان به خوبی می‌دانند که این رهبر آپو بود که این امر را فراهم کرد. خلق کوردستان با آگاهی عمیق وارد عمل شده و با همین آگاهی از نوروز 2023 استقبال کردند. میلیون‌ها نفر از شرکت‌کنندگان در نوروز به صورت یکپارچه به انزوا اعتراض کردند و خواستار آزادی فیزیکی رهبر آپو شدند. خلق کوردستان با این موضعش به همه نشان دادند که رهبر آپو اراده‌ی آنها بوده و مخاطب حل مسئله‌ی کورد هست.

جوانان همه جا را به عرصه‌ی نوروز تبدیل کردند

مشارکت جوانان میهن‌دوست کوردستان از دوره‌های قبل فراتر رفته است. جوانان سنگرهای استعمارگری را در همه جا تخریب کردند و تضمین کردند که نوروز بر اساس مقاومت برگزار شود و هر مکان را به عرصه‌ی نوروز تبدیل کردند. در حالی که هدف فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ این بود که نوروز را به عرصه‌های مشخصی محدود کند، جوانان با تخریب این حصارها را در هم شکست و نوروز را به خیابان‌ها و میدانها آوردند. این موضع جوانان میهن‌دوست کوردستان در سپری‌شدن باشکوه نوروز 2023 و پیروزی آن تعیین‌کننده بوده است. به جوانان میهن‌دوست کوردستان که با رسالتی پیشگامانه عمل می‌کنند صمیمانه تبریک گفته و نوروز را بر تمامی جوانان تبریک می‌گوییم. جوانان میهن‌دوست کوردستان بار دیگر نشان دادند که فداییون رهبر آپو هستند و در رکاب رفیق علی چیچک، ستاره سرخ کوردستان گام برمی‌دارند. با این موضع، جوانان نشان دادند که محقق‌کننده‌ی سخن رهبر آپو مبنی بر "با جوانی شروع کردیم و با جوانی پیروز خواهیم شد" هستند.

زنان روحیه 8 مارس را به میدانهای نوروزی آوردند

زنان روح مقاومت 8 مارس را به میدان نوروز آوردند و تضمین کردند که نوروز بطور قوی سپری و با احساسات مقاومت جشن گرفته شود. ما از صمیم قلب به همه زنانی که با ساختن پل مقاومت از 8 مارس تا نوروز، رنگ و معنا به نوروز بخشیدند تبریک می‌گوییم و درود و احترام و محبت خود را اعلام می‌کنیم.

با تشکر از سازمان‌ها و شخصیت‌ها

در نوروز بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و شخصیت‌ها پیام دادند، همبستگی و اتحاد خود را با مبارزات خلق کوردستان نشان دادند و واکنش خود را در برابر شکنجه و انزوای رهبر آپو نشان دادند. ما بسیار معنادار می‌دانیم که سازمان‌ها و افراد انقلابی، سوسیالیست، میهن‌دوستان و شخصیت‌های دموکراتیک در نوروز در کنار خلق باشند و این را با مشارکت، گفتار و موضعشان منعکس کنند. ما به خاطر موضع‌شان به همه تبریک می‌گوییم و تشکر می‌کنیم. ما پیام رئیس اتحادیه میهنی کوردستان، آقای بافل طالبانی را در این زمینه معنادار و مهم می‌دانیم و آن را یک موضع میهن‌دوستانه ارزیابی می‌کنیم.

خلق کورد به فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ نشان دادند که چگونه در انتخابات حضور خواهند داشت

خلق کوردستان در نوروز مواضع روشنی در برابر فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ نشان داده و به وضوح نشان دادند که در انتخابات چه موضعی خواهند داشت. خلق میهن‌دوست کوردستان با مبارزات خود تاکنون سیاست‌های نسل‌کشی و امهای فاشیسم آ.ک.پ/ م.ه.پ را شکست داده‌اند. با پیامی که در نوروز داد به همه نشان داد که این را به نتیجه خواهد رساند. این موضع خلق کوردستان را باید همه به خوبی ببینند و درک کنند. فاشیسم کوردستیز آ.ک.پ/ م.ه.پ مطمئناً دچار نابودی خواهد شد و فاشیسم فرو خواهد پاشید. با نابودی حزب عدالت و توسعه نه تنها آزادی خلق کورد، بلکه خلق‌های ترکیه نیز از چنگال فاشیسم رهایی می‌یابند و راه ورود ترکیه و خاورمیانه به یک روند دموکراتیک هموار می‌شود. ما بار دیگر نوروز 2023 را به همه تبریک گفته و با این امید و هدف همه را به ارتقا مبارزه علیه اقتدار آ.ک.پ/م.ه.پ فرامی‌خوانیم.

ما معتقدیم که سال 2023 به سال نابودی فاشیسم تبدیل خواهد شد.