کانون وکلای آمد: در مقابل ظلم و ستمگری سر تسلیم فرود نمی‌آوریم

کانون وکلای آمد امروز رای ریاست دادگاه در خصوص پرونده عایشه گوکهان را محکوم کرده و اعلام کرد که نسبت به این رای اعتراض خواهند کرد.

در جلسه دادگاهی عایشه گوکهان سخنگوی وقت جنبش زنان آزاد، ریاست دادگاه خواهان اخراج وکلا و شهود از سالن دادگاه شده بود و پلیس هم وارد عمل شده بود. کانون وکلای آمد در رابطه با موضع ریاست دادگاه نسبت به وکلا، در مقابل ساختمان دادگستری این شهر دست به اعتراض زدند. ناهید أرن ریاست کانون وکلای آمد، بسیاری از وکلا و فعالان زن در این اعتراض شرکت کردند.

ناهید أرن ریاست کانون وکلای آمد اعلام نمود که چنین رویدادهایی در دادگاه مایه تاسف بوده و وکلا پیش از این هم نسبت به عملکردهای این رئیس دادگاه اعتراض کرده‌اند. ارن ضمن اشاره به اقداماتی که علیه همکارانش صورت گرفته است اظهار داشت: زمانیکه همکاران ما درخواست‌های خود را مبنی بر حق دفاع، به عنوان طبیعی‌ترین حق هر انسان، بر زبان اوردند، آنها با چنین اقدامی در مقابل رفقای ما عمل کردند. ریاست دادگاه با اقدامات و حرکات غیر قابل قبول خود با همکاران ما برخورد کرده است.

ناهید ارن در بخش دیگری از اعتراض خود خاطرنشان ساخت که اقدامات ریاست دادگاه را قبول نکرده و در این باره اظهار داشت: ریاست دادگاه به نیروهای پلیس دستور داده و پلیس هم همکاران ما را خارج کرد. پیش از آن نیز همکاران ما را تهدید به اخراج از جلسه کرده بود. همکاران من و از جمله خودم را با خشونت از دادگاه خارج کرده و نسبت به ما توهین کرده‌اند.

خواهان آغاز روند تحقیق هستیم

ارن در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که ما می‌خواهیم که به تمام افراد مرتبط به این مسئله اعلام کنیم که هیچ عضوی از اعضای کانون وکلای آمد در مقابل این توهینها و ستمگری‌ها سر تسلیم فرود نمی‌آورد. ما مبارزه خود را برای حقوق و عدالت که سالیان درازی است ادامه دارد، همچنان ادامه می‌دهیم. تلاش می‌کنیم که از تمام حقوق قانونی خود استفاده کنیم. به وزارت دادگستری اعلام کنیم که هیچ قاضی‌ای با این نوع محاکمه نمی‌تواند حکمی عادلانه، بی‌طرفانه و بر اساس وجدان را صادر کند. همچنین می‌خواهیم که تمام قضات اینجا به خوبی بدانند که ما هیچگاه سر تعظیم فرود نیاورده و تسلیم نمی‌شویم.