"خلق کورد نباید فریب دشمن را بخورد"

شورش ماسیرو که در حملات رژیم ترک به شهادت رسید در یک گفتگو از خلق کورد می‌خواهد که نبست به جاش‌های کورد آگاه باشند و فریب دشمن را نخورند.

حملات رژیم سفاک ترک به خاک کوردستان ادامه دارند. در بمباران روز ٩ آگوست ٢٠٢١ تپه تنور، گیسن و مرگومار عرصه بستا یک گریلا به نام شورش ماسیرو (ابراهیم کایا) به شهادت رسیده بود.  

شورش ماسیرو قبل از شهادت در یک مصاحبه گفته است:"سال ٢٠١٨ در «کاتو ژیرکا» به صفوف جنبش آزادیبخش ملحق شدم. حدود یک سال و نیم آنجا فعالیت کردم. سپس به بستا رفتم. حدود یک سال هم در بستا فعالیت کردم. عرصه بوتان در مبارزه ما جایگاه ویژه‌ای را دارد. جنگ در بوتان آغاز شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.

شرایط جغرافیایی بوتان قابل تشخیص است. برخی مناطق در ییلاق هستند، برخی مناطق جنگل هستند. به همین دلیل افرادی که از بوتان به صفوف جنبش می‌پیوندند در مدتی کمی با زندگی گریلایی خو می‌گیرند. من نیز در زمان کوتاهی با این شیوه از زندگی عادت کردم. رفقا کمک بسیاری به من کردند. پ.ک.ک جنبشی است که تواناییهای بالقوه انسان را آشکار می‌کند."

خلقمان نسبت به جاش‌ها هشیار باشد

شهید شورش ماسیرو در این گفتگو در مورد حملات رژیم ترک چنین گفته بود:"دشمن در ماه آوریل بر شدت حملات خود افزود. گریلا نیز پاسخ نیرومندی را به حملات اشغالگرانه دشمن داد. دشمن در ماه آوریل حمله به مناطق حفاظتی میدیا را آغاز کرد. رفقایمان ضربات سنگینی را بر دشمن وارد کردند. مقاومت نیروهای گریلا دشمن را به بن‌بست کشانده است، به همین دلیل دشمن به جنگ پلید روانی روی آورده است.

فراخوان من به جوانان کوردستان است، باید در کار و فعالیت‌های خود پیروز شوند. ما آنها را تحت نظر قرار داده‌ایم. فعالیت‌های نیرومند ابتکار عمل فرزندان آتش ادامه دارند. وقتی رفقای جوان ما عملیات‌های پیروزمندانه‌ای را به انجام می‌رسانند ما خوشحال می‌شویم. بدون شک این فعالیت‌ها را می‌توان هر چه بهتر با نیرومندی انجام داد. بویژه جامعه ما باید نسبت به جاش‌ها و خبرچین‌ها فعالیت‌های موثری را انجام دهند. بیش از همه باید علیه این مزدورها عمل کرد. خلقمان باید نسبت به جاش‌ها آگاه باشند و فریب دشمن را نخورند."