عملیات انقلابی گریلاهای کوردستان؛ سی و یک نظامی اشغالگر ترکیه کشته و چهار گریلا شهید شدند

ارتش ترکیه طی روز گذشتە دوباره تلفات سنگینی در عملیات انقلابی گریلاهای کردستان متحمل شد. در همین رابطە ه‌پ‌گ اعلام کردە است کە در این عملیات گسترده، چهار گریلا نیز شهید شدند.

ه‌پ‌گ از طرفی از تعداد بالای تلفات ارتش ترکیه گفت و از رقم سنگین ٣١ کشته در عملیات انقلابی گریلاهای کردستان خبر داد. این عملیات گسترده دیروز در مناطق حفاظتی مدیا در سالروز تأسیس پ‌ک‌ک انجام گرفته و همچنین دو سامانه نظارتی دوربین‌های مداربسته را هدف قرا داده است.

بزرگترین عملیات در ارتفاعات جودی انجام شد. گریلاها از هفت سمت در عملیاتی هماهنگ نیروهای اشغالگر ترکیه را که تحت حفاظت‌های امنیتی هوایی و زمینی قرار دارند هدف قرار دادند. هفده کشته از مجموح ٣١ کشته در جودی اتفاق افتاده و مابقی آن مربوط به نواحی زاپ و خاکورک است.

صبح امروز خبر رسید که ارتش ترکیه اجساد بسیاری از کشته شدگان را با هلی‌کوپتر به سردخانه یک بیمارستان دولتی در جولمرگ منتقل کرده است.

ه‌پ‌گ همچنین اعلام کردە است کە در میانەی این عملیات، چهار گریلای فدایی که تا آخرین نفس جنگیدند نیز به شهادت رسیدند. مشخصات کامل گریلاهای جانباخته بزودی اعلام می‌شود. ه‌پ‌گ می‌گوید گریلاها یازده سنگر و مقر دشـمن را نابود کردند و ضربه مهلکی به آن زدند.

همچنین گریلا تی‌وی، شبکه تصویری ه‌پ‌گ ویدئوی جدیدی از حمله به نیروهای اشغالگر ترکیه با سلاح حرارتی را منتشر کردە است. این ویدئو مربوط به سی‌ام شهریورماه امسال در ارتفاعات حکاری واقع در منطقە کوهستانی متینا در جنوب کردستان است.

گریلاها چهار نظامی اشغالگر ترکیه که مشغول گفتگوی با یکدیگر بودند را هدف قرار دادند. ه‌پ‌گ اعلام کرد هر ٤ نفر کشته شدند.