عملیات گریلایی در متینا و آواشین

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار در متینا و آواشین نظامیان اشغالگر ترک را با سلاح سنگین هدف قرار دادند

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات عملیات گریلایی و حملات رژیم متجاوز ترک را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"در چارچوب کارزار انقلابی جنگ خابور در عرصه متینا؛

١٣ اکتبر/ ٢١ مهر ساعت ١١:٣٠ نیروهای ما با سلاح سنگین اشغالگران مستقر در تپه آزاد را هدف قرار دادند. در این عملیات به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز ضرباتی مرگبار بر اشغالگران وارد شد، اما تعداد دقیق کشته و زخمی‌ها محرز نیست.

در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس عرصه آواشین؛

١٣ اکتبر ساعت ١۴، نیروهای ما با سلاح سنگین اشغالگران مستقر در تپه سلیمان را هدف قرار دادند. در نتیجه این عملیات ضربه مهلکی بر اشغالگران وارد شده است.

١۴ اکتبر از ساعت ٧:١٠ تا ٩:۵۵ روستاهای مناطق رنجبرآغا و چمچو در عرصه زاپ از سوی توپخانه‌های مرزی دشمن آماج حمله قرار گرفتند.

١٣ اکتبر از ساعت ١٢ الی ١٨ منطقه ستونا در آواشین و ورخله در زاپ از سوی توپخانه‌های مرزی و هواپیماهای جنگنده هدف حمله واقع شدند.

١٣ اکتبر از ساعت ١٢ الی ١٣ مناطق اطراف رودخانه لولان و مناطق کنده‌کولا و سنین در خاکورک از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.

اقدام جاسوسی در متینا

افرادی که به جاسوسی برای رژیم اشغالگر ترک می‌پردازند درتلاش شناسایی مکان استقرار نیروهای ما در عرصه متینا هستند. برای اینکه خبرچین‌های رژیم ترک را از افراد عادی خلقمان تفکیک کنیم، از خلقمان در منطقه درخواست می‌کنیم که به مناطق نظامی نیروهای ما نزدیک نشوند و نسبت به اقدامات جاسوس‌ها هشیار باشند."