نیروهای مدافع خلق: ارتش ترک بر شدت حملات خود افزوده است/ ١٣ اشغالگر کشته شدند

ارتش ترک با هلی‌برن نظامیان به تپه جودی، تپه اف‌ام در غرب رود زاپ و تپه هکاری در متینا بر شدت حملات اشغالگرانه افزوده است. مقاومت گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علیه اشغالگران ادامه دارد. در عملیات‌های گریلایی ١٣ اشغالگر کشته شدند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای از مرحله تازه‌ای از حملات رژیم متجاوز ترک به مناطق زاپ و متینا خبر داده است. در عملیات‌های گریلایی ١٣ اشغالگر کشته شده‌، یک درون و یک سنگر دشمن منهدم و به یک بالگرد تهاجمی و ٣ بالگرد سکورسکی صدمه وارد شده است.

ه.پ.گ اعلام کرده است که در سه روز گذشته ارتش ترک با هزاران اوبوس و خمپاره، ١١٨ بار با هواپیماهای جنگنده و ده‌ها بار با هلی‌کوپترهای تهاجمی، ۵٢ حمله شیمیایی و مواد منفجره مناطق مقاومت در زاپ، آواشین و متینا را هدف حملات هوایی قرار داده است.

بنابر اطلاعیه در عرصه آواشین روز ٢٣ می یک موضع اشغالگران در اطراف سنگرهای جنگ تپه ورخله منهدم شده است. اشغالگران ترک ٢۴ می ۴ بار و ٢۵ می نیز ١١ بار سنگرهای جنگ تپه ورخله را با سلاح شیمیایی و مواد منفجره هدف حمله قرار داده‌اند.

در عرصه زاپ روز ٢۴ می ٣ اشغالگر در اطراف سنگرهای جنگ منطقه شکفتا بریندارا کشته شدند. در همین روز نیروهای گریلا به دو بالگرد تهاجمی و سکورسکی در این منطقه صدمه وارد کرده‌ و آنان را مجبور به ترک آسمان منطقه کرده‌اند.

همچنین در این روز سنگرهای جنگ منطقه شکفتا بریندارا و شهید برخوادن ۵ بار با سلاح‌های شیمیایی و مواد منفجره هدف حمله واقع شده‌اند.

٢۵ می یک اشغالگر در اطراف سنگرهای جنگ تپه برخودان منطقه شهید شاهین در زاپ از سوی تک‌تیراندازان گریلا کشته شده است. در همین روز ٣ اشغالگر در منطقه شهید شاهین به سزای اعمالشان رسیدند. ارتش ترک ۶ بار در حمله به تپه شهید تولهلدان از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.

همچنین در این روز یک اشغالگر در تپه جهنم در عملیات تله انفجاری نیروهای گریلا کشته شده و ارتش ترک ٢۶ بار در حمله به تپه شهید برخودان و شکفتا بریندارا از سلاح‌های شیمیایی و مواد منفجره استفاده کرده است.

ارتش ترک در ٢۵ می در حمله به تپه جودی عرصه زاپ ١۴ بار این منطقه را از طریق هواپیماهای جنگنده بمباران کرده و حین هلی‌برن نظامیان با بالگردهای سکورسکی هدف عملیات نیروهای گریلا قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن به دو فروند سکورسکی صدمه وارد شده است.

در همین روز تپه اف‌ام ۵ بار و تپه بهار نیز ۵ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شد.

٢۶ می نیروهای گریلا در تپه شهید سیپان منطقه مقاومت تپه اف‌ام دو گروه از اشغالگران را تحت کنترل قرار داده و آنان را هدف عملیات قرار دادند. جنگ سختی در این منطقه روی داده است. ه.پ.گ می‌گوید که این اشغالگران با زبان کوردی سخن گفته‌اند و می‌افزاید که اطلاعات بیشتر در مورد تلفات دشمن را در اطلاعیه‌های آتی منتشر می‌کند.

تپه آمیدی روز ٢۵ می ١٠ بار و روز ٢۶ می هم ۴ بار از سوی هواپیماهای جنگنده بمباران شده است.

در عرصه متینا روز ٢۵ می هواپیماهای جنگنده دشمن ١۶ بار تپه هکاری را بمباران کرده و در حالی که درصدد هلی‌برن نظامیان خود با بالگرد بودند هدف عملیات انفجاری نیروهای گریلا قرار گرفتند که در نتیجه آن ٣ اشغالگر کشته شدند.

٢۶ می نیز در تپه هکاری یک اشغالگر کشته شده است.