نیروهای مدافع خلق هویت سه گریلای شهید را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت سه گریلای شهید عرصه آمَد را منتشر کرده و می‌افزاید:"رفقای ما دیرَن، آدار و دجله با مبارزات خود به نقطه امید زنان و خلق‌ها مبدل شدند، همچون فرماندهان پیشاهنگ یژاستار در آمد به سمبل مبارزه فدایی مبدل شدند."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت ٣ گریلای شهید ٢٠ سپتامبر/ ٢٩ شهریور عرصه آمَد را منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"رفقایما دیرَن، آدار و دجله با عزمی بزرگ و پایبندی به ایدئولوژی آزادی رهبر آپو به کوهستان‌های کوردستان روی آوردند و قلب خویش را به سنگر دفاع از آزادی زنان و خلقمان مبدل کردند و در ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٢ در جنگ علیه ارتش اشغالگر ترک تا آخرین نفس خود قهرمانانه جنگیدند. از سنت مقاومت حزبمان عقب‌نشینی نکردند و به شهادت رسیدند."

ه.پ.گ از مبارزات انقلابی سه فرمانده یژاستار در آمَد تجلیل به عمل آورده و مراتب تسلیت خود را به خانواده آنان و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام کرده است.

جزئیات شناسنامه شهیدان به شرح زیر است:

   نام و نام خانوادگی: عالییه کیا

   کد سازمانی: دیرَن وان

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: وصفیه - ابوبکر

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٢ / آمد

   نام و نام خانوادگی: خدیجه آی

   کد سازمانی: آدار آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: هدایت - عبدالله

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٢ / آمَد

   نام و نام خانوادگی: هاجر سوجین

   کد سازمانی: دجله سرت

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: هدیه - ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٢ / آمَد

دیرَن وان

 

آدار آمَد

 

 

دجله سرت

 

ه.پ.گ به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات سه شهید عرصه آمَد تجلیل به عمل آورده و با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرده است.