'پیروزی تاریخی بزرگی را برای کورد رقم می‌زنیم'

دلال نودا، گریلای یژاستار در هفتمین روز برخودان شکفتا بریندارا به تدارکات نیروهای گریلا و دستیابی به پیروزی اشاره کرد. دلال نودا گفت:"ما یکبار دیگر پیروزی بزرگی را برای کوردها، برای پ.ک.ک در صفحات تاریخ رقم می‌زنیم."

دلال نودا، گریلای یگان‌های زنان آزاد (یژاستار) در ٧مین روز برخودان شکفتا بریندارا در زاپ که تحت حملات شدید هوایی رژیم متجاوز ترک قرار دارد در مورد جنگ، رویه حملات دشمن و موضع گریلاهای کوردستان سخن گفت.

دلال نودا با اشاره به آغاز بمباران‌های سنگین هوایی در ١۴ آپریل و حملات هوایی و زمینی از ١٧ آپریل به چیارش، کوروژارو، شهید شاهین و شکفتا بریندارا گفت که این حملات مایه تعجب آنها نبوده زیرا خود را برای آن آماده کرده بودند.

دلال به روحیه بالای نیروهای گریلا در برابر رژیم متجاوز ترک و مقاومت آنان در برابر حملات اشاره کرده و می‌افزاید:"اینجا تنها چیزی که می‌توان مشاهده کرد حقیقت دستیابی به پیروزی است."

این گریلای یژاستار خاطرنشان کرد که آنان فراتر از برخودان به پیروزی می‌اندیشند و دشمن نیز بخوبی می‌داند که به پایان راه رسیده است. گریلا تا پایان می‌جنگد و به پیروزی می‌رسد. دشمن هم از این واقعیت هراس دارد.

دلال نودا با بیان اینکه میان آنها و اشغالگران تنها ٣٠٠-۴٠٠ متر فاصله وجود دارد گفت که دشمن از ترس مرگ شهادمت ندارد تکان بخورد. زیرا آنها هم می‌دانند که ما چگونه حسابشان را کف دستشان می‌گذاریم.

دلال نودا، گریلای یژاستار در ادامه گفت:"بدون شک ما مقاومت نموده و مقاومت خواهیم کرد. قطعا اینجا به پیروزی دست می‌یابیم. یلماز گونای گفته بود 'یا به پیروزی می‌رسیم، یا به پیروزی می‌رسیم. بجای زندگی برده‌وار، مرگی انقلابی را انتخاب می‌کنم'. در مقاومت کوبانی یک مادر گفت'بجای آنکه نشسته بمیرم، در حین جنگ با دشمن روی پا می‌خواهم بمیرم'. ما بردگی را نمی‌پذیریم. ما اینجا برای این مادر مقاومت می‌کنیم، برای صیانت از میراث یلماز گونای ایستادگی می‌کنیم. برای اینکه از حقیقت خلقمان صیانت کنیم مجبوریم که این مقاومت را به نتیجه برسانیم و به پیروزی برسیم. همچنانکه مادر اهل کوبانی گفته بود تا آخر روی پای خود می‌ایستد، بدون شک و گمان، ما یکبار دیگر پیروزی بزرگی را برای کوردها، برای پ.ک.ک در صفحات تاریخ رقم می‌زنیم. ما به این حقیقت ایمان داریم و به تمامی هوالان درود می‌فرستیم. با جان و روح در کنار آنها هستیم. تا آخرین قطره خون از میراث شهدا صیانت خواهیم کرد و در شخص هوالان شهید پیمانمان را تجدید می‌کنیم."