سیامند معینی: هوال رِزان راه و رویه تحقق آزادیست

رئیس مشترک پژاک به شهید رِزان ادای احترام کرد و شهادت وی را به آحاد خلق کورد و کوردستانیان تسلیت گفت.

سیامند معینی، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در گفتگو با خبرگزاری فرات، یاد و خاطره شهید رِزان جاوید عضو شورای اجرایی جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کورستان (کودار) را گرامی داشت.

'هوال رِزان مُهر خود را بر تاریخ کوردستان زد'

سیامند معینی در آغاز سخنان خود شهادت رِزان جاوید را به خانواده وی، خانواده شهیدان و شخصیت‌های آزادیخواه تسلیت گفت و افزود:"هوال رِزان دارای شخصیتی مبارزه و مقاومتگر بود. زندگی خود را وقف مبارزه و انقلاب آزادی کرد. در خلال سال‌های مبارزه توانسته بود مهر خود را بر تاریخ انقلاب آزادی خلق کورد بزند. هوال رِزان با شخصیت خود به آموزش و پیشرفت اطرافیان خود می‌پرداخت و آنها را با روح آزادیخواهی و مبارزه آشنا می‌کرد. در واقع هوال رِزان راه و رویه تحقق آزادیست."

'مبارزه آزادی در آستانه کسب نتیجه است'

 رئیس مشترک پژاک در ادامه به تداوم حملات و توطئه رژیم فاشیست ترک در شهادت هوال رِزان جاوید اشاره کرده و آنرا توطئه‌ای علیه تمامی کوردها بیان کرد و افزود:"در نتیجه نقشه‌های کثیف رژیم ترک، سوریه، ایران و همدستی خائنان کورد، هوال رِزان جاوید به شهادت رسید و جانش را پیشکش آزادی خلق و میهن خویش کرد. بدون شک دشمنان کورد از پیشرفت و پیروزی خلق کورد خشمگین هستند. هر گامی که انقلاب خلقمان برمی‌دارد، ترس بزرگی را در قلب دشمنان کوردها و بشریت باقی می‌گذارد. برای لاپوشانی ترس و هزیمت خود به پیشاهنگان خلق کورد حمله می‌کنند. بدون شک گمان می‌کنند که با این حملات می‌توانند از پیشرفت انقلاب آزادی خلقمان جلوگیری کنند. اما جنبش آزادی در مقابل این دشمنان و خائنان تضعیف نمی‌شود. زیرا کاروان آزاد به پیش می‌رود و در آستانه کسب پیروزی است."

'آرمان‌های آزادیخواهی را محقق می‌کنیم'

سیامند معینی، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در خاتمه سخنان خود یکبار دیگر مراتب تسلیت خود را به خانواده شهدا، خلق میهن‌دوست کوردستان و بویژه خانواده شهید رِزان اعلام کرده و گفت:"به تمامی کوردستان، به خلق میهن‌دوست، خلق کورد و بویژه خلق مهاباد تسلیت می‌گویم. بویژه همدردی خود را با پدر و مادر شهید رِزان جاوید انقلابی ابراز می‌دارم. ما همچون همرزمان شهید رِزان جاوید تا تحقق آرمان‌های وی که همانا کشوری آزاد است مبارزه را به پیش می‌بریم و آزادی را محقق می‌كنیم."