تغییرات اقلیمی دیکتاتوری اردوغان را نخواهد پذیرفت

صلاح ساله‌ای؛ سیاستمدار و تحلیلگر سیاسی: تحت حاکمیت اردوغان فشارهای بین‌المللی بر ترکیه افزایش می‌یابد و اقتصاد ترکیه به‌سمت ورشکستی می‌رود.

استاد صلاح ساله‌ای سیاستمدار و تحلیلگر سیاسی اهل شهر کرکوک در باشور کوردستان در دیدار با آژانس خبری فرات درباره موضوعاتی ازقبیل نتایج انتخابات ترکیه و تقویت هرچه بیشتر دیکتاتوری در ترکیه در سایه حکمرانی آ.ک.پ و اردوغان، تعمیق هرچه بیشتر بحران‌ها و افزایش خطرات حمله و اشغالگری بیشتر در منطقه توسط دولت ترکیه ارزیابی و گفتگو کرد.

اردوغان با توطئه در انتخابات پیروز شد

صلاح ساله‌ای درباره نتایج انتخابات ترکیه گفت: پیروزی اردوغان در انتخابات ناشی از رقابت دو قدرت جهانی روسیه و آمریکا بود که یک توطئه بود. در این توطئه برای پیروزی اردوغان نیروهای ارتجاعی اخوانی و مزدوران مسلح اردوغان در سوریه و میلیون‌ها سوری آواره در ترکیه به‌نفع اردوغان رای دادند تا نتایج به نفع او تمام شود.

تغییرات اقلیمی دیکتاتوری اردوغان را نخواهد پذیرفت

درباره استمرار اردوغان بر سیاست دیکتاتوری و مداخلاتش در منطقه، این ناظر سیاسی گفت: خطرات پیروزی اردوغان در انتخابات فراوان است اما تغییرات اقلیمی بیش از این دیکتاتوری اردوغان را تحمل نخواهد کرد و نیروهای دموکراتیک و اپوزیسیون می‌توانند به نقض مکرر قانون توسط اردوغان پایان دهند و خلق کورد در باکور و روژآوای کوردستان از حمایتی مترقی و گسترده برخوردارند و اردوغان نمی‌تواند مانند سابق توطئه‌هایش علیه کوردها را اجرا کند. هم‌اکنون نیز جامعه ترکیه به دو جناح تقسیم شده و بخش زیادی از جامعه نسبت به نتیجه انتخابات شک دارند و احتمال شروع نارضایتی‌ها وجود دارد.

به‌عنوان پیروزی اردوغان به‌شمار نمی‌آید

همچنین صلاح ساله‌ای به آژانس فرات گفت: وضعیت کنونی به‌عنوان موفقیت اردوغان حساب نمی‌شود، زیرا بخش زیادی از خلق ترکیه از اردوغان ناراضی‌اند و این یک زنگ اخطار برای دیکتاتوریتی است که درصدد احیای امپراتوری عثمانی در منطقه است. معتقدم که خلق کورد در باکور و روژآوای کوردستان به ذهنیت دیکتاتوری اردوغان خاتمه می‌دهند.

می‌بینیم که فشار بیشتری بر ترکیه آورده و اقتصاد این کشور را به‌سمت ورشکستگی خواهند برد

تحلیلگر سیاسی، صلاح ساله‌ای  به تشدید فشارهای آمریکا و دولت‌های غربی بر اقتصاد ترکیه و به دلیل سیاست و رویکرد استبدادی اردوغان اشاره کرد و گفت: یکسری منافع آمریکا موجب شده بود که بسیاری از نقض قوانین از جانب ترکیه را بپذیرد، اما آمریکا و دولت‌های غربی برایشان علنی شده که این دیکتاتوری از حدودش تجاوز کرده و درصدد استمرار این دست‌درازی هایش است. درنتیجه خواهیم دید که فشار بیشتری بر ترکیه وارد کرده و اقتصادش به‌سمت ورشکستگی خواهد رفت و بخش‌های زیادی از جامعه به فلاکت افتاده و نخواهند توانست سیاست‌های اردوغان را تحمل کنند.

فرصت مناسبی برای خلق روژآوای کوردستان ایجاد شده است

در پایان به این پرداخت که فرصت مناسبی برای حمایت بیشتر از خلق کورد در باکور و روژآوای کوردستان، به‌ویژه پشتیبانی از تجربه روژآوای کوردستان توسط دولت‌های غربی به وجود آمده است و اعلام نمود: در حال حاضر فرصت مناسبی برای خلق روژآوای کوردستان ایجاد شده، زیرا کشورهای پیشرفته، دید مثبتی از روژآوای کوردستان دارند و همین رویکرد را نسبت به باکور کوردستان نیز دارند. لذا باید از فرصت‌های به‌دست آمده در منطقه به‌خوبی استفاده کنیم. مطمئنم که مسئله‌ی ملی ما در روژآوای کوردستان پیش خواهد رفت و به ذهنیت دیکتاتوری اردوغان خاتمه خواهد داد.