دادگاه حقوق بشر اروپا ١٠ سال پرونده حصر امرالی را مسکوت گذاشته است

سربای کوکلو از اعضای کانون وکلای أسرین گفت که دادگاه حقوق بشر اروپا برخی از پرونده‌ها را در خلال ٢ سال یا نهایتا در ٧ سال به نتیجه رسانده است، اما پرونده مربوط به حصر امرالی را  در ١٠ سال گذشته مسکوت گذاشته است.

سربای کوکلو عضو کانون وکلای سده به سکوت سازمان‌ها و نیروهای بین‌المللی در خصوص حصر امرالی اشاره کرده و می‌گوید که انفعال این سازمان‌ها به حاکمیت رژیم ترک جسارت می‌‌دهد.

سربای کوکلو از اعضای کانون وکلای سده در مورد تداوم حصر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در گفتگو با خبرگزاری فرات گفتگو کرد. کوکلو گفت که امرالی نه تنها تحت کنترل و مدیریت ترکیه، بلکه مرتبط با مبانی حقوق بین‌المللی بویژه حقوق اروپاست و شورای اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا، کمیته منع شکنجه شورای اروپا و سازمان ملل موظف است که به وظایف خود در این حوزه عمل کند. کوکلو خاطرنشان کرد که یکی از دلایل اساسی حصر امرالی موضع سازمان‌های بین‌المللی در چشم‌پوشی از این موضوع است. کوکلو افزود:"ترکیه نمی‌تواند نه از لحاظ حقوقی و نه از لحاظ سیاسی به تنهایی به حصر امرالی ادامه دهد. سی‌پی‌تی (کمیته منع شکنجه) در گزارشی اعلام کرده است که وکلا و خانواده زندانیان محبوس در امرالی باید از امرالی دیدار کنند و شیوه اداره زندان باید تغییر یابد. اما این سازمان گزارش خود را مبنا قرار نمی‌دهد."

دادگاه حقوق بشر طی ١٠ سال تصمیم نگرفته است

سربای کوکلو خاطرنشان کرد که دلیل بی‌پروایی ترکیه موضع کشورهای اروپاییست و به پرونده‌هایی که از سال ٢٠١١ در دادگاه حقوق بشر اروپاست اشاره کرد. کوکلو افزود:"از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١ تاکنون، یعنی در خلال ١٠ سال وکلا تنها ۵ بار توانسته‌اند از زندان امرالی دیدار کنند. طی این مدت حملات بسیار جدی صورت گرفتند، وکلای مدافع دستگیر شده و به حبس محکوم شدند. برای مدتی مدید هر گونه رابطه آقای اوجالان را با بیرون از زندان به تمامی قطع کردند. ما آن روز در مورد حصر به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کردیم. به رغم آنکه ١٠ سال از درخواست ما سپری شده است اما دادگاه حقوق بشر اروپا هنوز تصمیمی نگرفته است. برخی پرونده‌ها در این دادگاه در ٢ سال یا حداکثر در ٧ سال مورد رسیدگی واقع شده‌اند، ولی زمانیکه موضوع آقای اوجالان باشد از سال ٢٠١١ تا امروز پرونده ایشان مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. سامزان‌های بین‌المللی با موضع منفعلانه خود به حکومت ترکیه جسارت می‌بخشند. واضح است که سیستم حصر امرالی در نتیجه یک توطئه بین‌المللی شکل گرفته است. سیستمی که اتحادیه اروپا، شورای اروپا، ناتو با حکومت ترکیه در مورد آن به توافق رسیده‌اند."

در امرالی یک سیستم را پایه‌گذاری کرده‌اند

سربای کوکلو یادآور شد که آنان حصر را همچون «اقدام حصر و انزوا در امرالی» تعریف نمی‌کنند، اما آنرا «سیستم حصر امرالی» نامگذاری می‌کنند و افزود:"زیرا این سیستم یک شیوه مدیریت است که در امرالی پایه‌گذاری شده و در تمامی کشور آنرا به اجرا گذاشته‌اند. بخش F زندان فوق امنیتی در سطح ترکیه برای اولین بار در زندان امرالی به اجرا گذاشته شد. سیستم کیفری مجازات اشد حبس ابد، یعنی سیستم کیفری حبس ابد بدون تجدید نظر برای اولین بار در زندان امرالی به مرحله اجرا درامد. قانون کیفری ترک، ت.م.ک، موازین کیفری که مرز جرم و حقوق مخالفان اجتماعی را تعیین می‌کنند، همه آنها با تغییراتی که در ١ آوریل ٢٠٠۵ در آنچه که به عنوان «قوانین اوجالان» تنظیم گردیدند اعمال شدند. این سیستم را به کل کشور تعمیم دادند. امرالی در واقع یک لابراتوار است. آنچه را که در امرالی تنظیم می‌کنند در قالب قانون در تمامی کشور تحت عنوان سیستم مجازات کیفری به اجرا می‌گذارند. از لحاظ سیاسی هم زوایای پشت پرده آن را هم می‌توان چنین عنوان کرد؛ ١٠٠ سال است که مسئله کورد یکی از مسائل اصلی ترکیه است. شیوه تعامل با مسئله کورد خود را در حصر امرالی نشان می‌دهد. پافشاری بر خشونت و عدم چاره‌یابی مسئله کورد، خود را تشدید حصر امرالی به وضوح نشان می‌دهد. گسترش خشونت در تمامی کشور را ابزار حل مسئله نشان می‌دهند. هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ سیاسی سیستم حصر امرالی به عنوان یک سیستم در تمامی کشور گسترش یافته است."

ایستاری در امرالی وجود دارد

سربای کوکلو عضو کانون وکلای سده خاطرنشان کرد که در امرالی نه فقط حصر وجود دارد بلکه «ایستار امرالی» هم حضور دارد و در این مورد گفت:"آنچه که ما در مورد ایستار امرالی می‌گوییم، نشان‌دهنده این واقعیت است که تمامی مسائل این کشور و در صدر آنها مسئله کورد تنها با دیالوگ و مذاکره قابل حل هستند و این موضع نشان می‌دهد که چاره‌یابی دمکراتیک و صلح شرافتمند در مسئله کورد می‌تواند به ثمر بنشیند، آقای اوجالان ٢٣ سال است که ایستار امرالی را بنیان گذاشته است."