در سواحل دریای سیاه ۲ نفر به‌دلیل سیلاب جانشان را ازدست دادند

در سواحل دریای سیاه در برخی نواحی کاستامونو، سامسون، سینوپ و آماسیا، سیلاب جاری شد و حداقل ۲ نفر در این نواحی جانشان را ازدست دادند.

به‌دلیل بارش شدید باران در برخی مناطق آماسیا، سینوپ، سامسون و کاستامونو سیلاب جاری شد.

در منطقه‌ی بوزکوت کاستامانو آب رودخانه طغیان کرد و چندین کارگاه و خانه زیر آب رفت.

غروب یکشنبه در منطقه لادیک سامسون یک نفر در اثر سیلاب جانش را ازدست داد.

در نزدیک روستای کزلکشلاجای مرکز آماسیا نیز سیلاب یک خودرو را با خود برد و جنازه‌ی یکی از سرنشینان آن پیدا شده است.

در مناطق مذکور به دلیل وقوع سیل و عواقب آن؛ مدارس تعطیل شد.