درخواست آزادی اوجالان از سوی بزرگترین سندیکای بریتانیا

بزرگترین سندیکای کارگری بریتانیا به نام Unite The Union که دارای ١.٣ میلیون عضو است در کنفرانس سالانه ٢٠٢١ خود با در دست گرفتن تصاویر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد خواستار آزادی وی شدند.

کنفرانس سالانه Unite The Union با حضور ٧٠٠ نماینده از انگلستان و ایرلند شمالی برگزار شد. شرکت کنندگان در کنفرانس تصاویری از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و پلاکاردهایی با مضمون آزادی اوجالان را در دست گرفتند و حمایت خود را از کارزار بین‌المللی آزادی اوجالان اعلام کردند.

نشست رایزنی سندیکای Unite The Union در مورد مسائل بین‌المللی با اعلام حمایت از مطالبات دمکراتیک کوردها آغاز شد.

شارون گراهام رئیس کل سندیکای  Unite The Union که اولین زن در این پست است از حاضرانی بود که پلاکارد آزادی برای اوجالان را در دست گرفت. وی درخواست آزادی اوجالان را در حساب کاربری توئیتر سندیکا منتشر کرد.

پیام منتشر شده در حساب رسمی Unite The Union در توئیتر به این شرح است:"نمایندگان کنفرانس Unite از کارزار «روز آزادی فرارسیده است» حمایت می‌کنند. باید رژیم ترک عبدالله اوجالان را آزاد کند و با نمایندگان خلق کورد مذاکرات برای صلح را از سر گیرد."

روز پنج‌شنبه در چارچوب کنفرانس پانلی برگزار شده و در پانل بر «لزوم آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، خارج ساختن نام پ.ک.ک از لیست سازمان‌های تروریست، و حل مسئله کورد با راهکاری دمکراتیک و صلح‌جویانه» تأکید شد.

Unite The Union سندیکای بزرگ کارگران بریتانیاست که کارزار آزادای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را آغاز کرده است.

کارزار آزادی برای اوجالان از سوی Unite The Union با ١.٣ میلیون عضو و سندیکای GMB با ٨٠٠ هزار عضو سال ٢٠١۶ آغاز شد.

این کارزار همچنان از سویUnite, GMB, FBO, GFTU, PCS, EIS, TUC, THOMPSONS SOLICITORS, CWU  و NEUادامه دارد.

سپتامبر ٢٠١٨ در کنگره ١۵٠ اتحادیه سندیکاهای بریتانیا (TUC) هزاران نماینده همصدا از «کارزار آزادی برای اوجالان» اعلام حمایت کرده بودند.