درخواست وکلای اوجالان برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای ملاقات با ایشان به دادستانی جمهوری ترک در بورسا مراجعه کردند.

مظلوم دینچ، نوروز أویسال، جنگیز یورکلی و ابراهیم بیلمز وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات با موکل خود به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا و مدیریت سازمان مجازات کیفری زندان فوق‌امنیتی نوع F امرالی مراجعه کردند.

وکلای اوجالان برای دیدار با موکل خود هر هفته دو بار به این سازمان‌ها مراجعه می‌کنند.