'دشمنان اشغالگر را درهم می‌شکنیم'

آزاد شفگر گریلای آلمانی ه.پ.گ و اویندار کوردستان گریلای یژاستار با اشاره به حملات شیمیایی ارتش متجاوز ترک به مناطق حفاظتی میدیا خطرنشان کردند که در هر حالت رژیم فاشیست ترک بدست نیروهای گریلا شکست می‌خورد.

آزاد شفگر و اویندار کوردستان دو گریلای ه.پ.گ و یژاستار در رابطه با حملات رژیم متجاوز ترک با خبرگزای فرات سخن گفتند.

اویندار کوردستان گریلای یژاستار در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان ماه می در حضور حقی کارر و هوزان مزگین بر تداوم خطمشی شهیدان از سوی گریلاهای کوردستان تأکید نمود.

اویندار کوردستان خاطرنسان کرد که آنان همچون گریلا هیچگاه در مقابل حملات رژیم ترک سر تسلیم خم نخواهند کرد و افزود:"رژیم ترک به هر نوع حمله‌ای دست می‌زند، از سلاح‌های شیمیایی بهره می‌گیرد. فرزندان این خلق را با وحشیگری به قتل می‌رساند. اما هر غلطی که می‌خواهد بکند نخواهد توانست خلق کورد و گریلاهای آن را از میان بردارد. بر این اساس ما سال ٢٠٢٢ به سال پیروزی مبدل می‌کنیم. همچنانکه هوالان ما در زاپ بالگرد سکورسکی دشمن را سرنگون کردند ما نیز اشغالگری را درهم می‌شکنیم. امسال را به سال آزادی رهبری و آزادی کوردستان مبدل می‌کنیم."

شمار زیادی از سوسیالیست‌های اینترناسیونال تحت تأثیر پارادایم آزادی زنان، صیانت از محیط‌زیست و ملت دمکراتیک قرار گرفته و به صفوف پ.ک.ک ملحق شده‌اند. یکی از این گریلاها شفگر آزاد از کشور آلمان است. آزاد شفگر که بسرعت زندگی در کوهستان‌های کوردستان و زبان کوردی را یاد گرفته است با زبان‌های کوردی و آلمانی جوانان را خطاب قرار می‌دهد و از آن‌ها دعوت می‌کند در جنگ آزادی جای گیرند.