تکمیلی | کاراییلان: شیرهای زاپ صفحه‌ تازه‌ای را در تاریخ جنگ به نگارش درمی‌آورند

مراد کاراییلان، فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق خطاب به گریلاهای زاپ گفت:"٣٠٠ جنگجوی اسپارت حماسه‌ای را رقم زدند، ضربات سنگینی بر امپراطوری فارس وارد کردند، شیرهای زاپ نیز در تاریخ برخودان مرحله‌ی نوینی را آغاز می‌کنند."

مراد کاراییلان اظهار کرد که با ارتش ترک با همکاری گلادیوی ناتو، تکنولوژی مدرن و سلاح‌های شیمیایی که در سطح جهان ممنوع اعلام شده‌اند به آنان حمله‌ور شده است و با این همه، مقاومتی تاریخی رقم خورده است. کاراییلان خواستار حمایت و همبستگی خلق‌های کوردستان و جهان از این برخودان شد.

مراد کاراییلان فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق (ن.پ.گ) از طریق بی‌سیم با گریلاهای عرصه زاپ که از ١٧ آپریل ٢٠٢٢ در حال نبرد با دولت اشغالگر ترک می‌باشند سخن گفت. کاراییلان در مورد برخودان بزرگ گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار اطلاعات مهمی را اعلام کرد.

پیام کاراییلان به شرح زیر است:

"نخست به نمایندگی از تمامی مدیران جنبشمان به شما سلام نموده و محبت خود را اعلام می‌دارم. ماه مه ماه شهیدان است. یاد تمامی شهیدان ماه مه و شهیدان انقلاب کوردستان را در وجود شهید حقی کارر و تمامی شهیدان مقاومت مقدس، مقاومت زاپ و آواشین را در شخص هوال مزگین، روهات، رِبَر و ویان را گرامی می‌دارم. در برابر شکوه آنان با احترام سر تعظیم خم می‌کنیم. پیمانی را که با آنان بسته‌ایم تجدید می‌کنیم و می‌گوییم، ای شهید! دل شما آسوده باشد، سوگند و پیمانی که با شما بسته‌ایم فراموش نخواهد شد. ما هیچ زمانی بیرق شما را روی زمین نمی‌گذاریم، با شعله‌ور کردن آتش مبارزه آزادی کوردستان از میراث شما صیانت می‌کنیم و انتقام خون شما را می‌ستانیم. در راه‌پیمایی آزادی کوردستان، آزادی رهبری شما را همیشه جاوید خواهیم نمود. بر این اساس پیمان و سوگند ما به بنیان پیروزی‌های آتی مبدل می‌گردد.

همچنانکه می‌بینیم، ۴٠ روز سپری شد. امروز در عرصه زاپ و منطقه ورخله برخودانی تاریخی، مقاومتی بسیار بزرگ وجود دارد. ما می‌دانیم که این مهم با رنج بسیار بزرگی به پیش می‌رود. با رنج شهیدان قهرمان، با رنج شما هوالان، با فداکاری‌های شما هوالان این برخودان تاریخی، طی این روزها به‌ شیوه‌ای پیروزمندانه ادامه داشته است. ما بخوبی می‌دانیم که در مقابل ما دشمنی غیرعادی وجود دارد. دشمنی نژادپرست، فاشیست و وحشی در برابر خود داریم. هر اندازه که فاشیست و وحشیست به همان اندازه نیز بزدل، سرگردان و ناجوانمرد است.

فداکاری بزرگی نشان داده می‌شود

با حمایت گلادیوی ناتو از هرنوع تکنولوژی مدرن علیه ما استفاده می‌کند. اما این دشمن پلید تنها به این مقدار بسنده نمی‌کند، امروز از سلاح‌های شیمیایی که در سطح جهان ممنوع اعلام شده‌اند علیه ما بهره می‌گیرد. و ما می‌دانیم که در مقابل حملات دشمن که از هرنوع سلاح استفاده می‌شود، با اراده‌ای بزرگ، با شهامت و عزمی راسخ، با فداکاری بزرگ تاریخ به نگارش درمی‌آید. صفحه‌ی تازه‌ای به تاریخ بشریت افزوده می‌سود. در شخص هوالان فداکاری بزرگی نشان داده می‌شود. بر این اساس به تمامی هوالان درود فرستاده و این دستاورد را تبریک می‌گوییم.ما می‌دانیم که رنج شما، شهامت و فداکاری شما در عرصه زاپ اقدامی کوچک نیست. در آنجا نه تنها در تاریخ کوردستان بلکه صفحه‌ای زرین به تاریخ بشریت افزوده می‌شود، داستان قهرمانی شکل می‌گیرد. تنها همین نیست. همزمان با آن، در تاریخ جنگ صفحه‌ای تازه‌ای به نگارش درمی‌آید. در تاریخ انسانیت، امروز رویدادهای تازه‌ای در خاک کوردستان، در منطقه زاپ روی می‌دهند. در مقابل تکنولوژی مدرن، در مقابل هر نوع سلاح مدرنیته سرمایه‌داری اراده پیروزی انسان، ذکاوت انسان، شهامت انسان پیروز می‌شود. به عبارت دیگر انسان لازم است در مقابل تکنولوژی مدرن چگونه عمل کند، چگونه به پیروزی دست یابد، امروز شما هوالان این حقیقت را به تمامی جهان نشان می‌دهید. به همین دلیل این مقاومت بسیار مهم می‌باشد. در تاریخ بشریت ٣٠٠ مرد جنگجوی اسپارت یونانی در مقابل ارتش امپراطوری پارس روزها ایستادگی کردند. حماسه‌ای را خلق کردند. تمامی ارتش را متوقف می‌کنند و اینگونه نتیجه‌ تازه‌ای را برای تاریخ جنگ، برای تاریخ بشریت می‌افرینند. مقاومت ٣٠٠ اسپارتی این چنین به تاریخ راه یافته است.

رزمندگان آپو زنان و مردان هستند. تفاوت در اینجاست. زنان و مردان آپویی بر مبنای هشیاری رهبر آپو خود را تسلیح کرده‌اند، خود را آموزش داده‌اند، اینچنین به عگید [قهرمان] مبدل شده و رزم آنان امروز در جریان است. اما ما می‌دانیم که ٣٠٠ مبارز اسپارتی داستانی را خلق کردند و ضرباتی سنگین را بر امپراطوری پارس تحمیل نمودند. اما شیرهای زاپ تنها داستان نمی‌افرینند. بلکه با این شیوه از مقاومت، همزمان پیروزی را رقم می‌زنند. در تاریخ جنگ مرحله تازه‌ای را آغاز می‌کنند. نشانه آن نیز در خلال ۴٠ روز گذشته آشکار شدند و نشان‌دهنده این حقیقت می‌باشد.

این برخودان در مقابل ارتش و دشمنی کوچک نیست. رژیم ترک بر مبنای ذهنیت اتحاد-ترقی می‌خواهد سیاست نسل‌کشی را در کوردستان به اجرا درآورده و بر سرنوشت خلق‌های منطقه، خلق عرب استیلا یابد. خطر بسیار بزرگی برای آینده خلق کورد و خلق‌های منطقه است. امروز شما در مقابل چنین دشمن نژادپرستی، در مقابل تورانیسم اتحاد ترقی ایستادگی می‌کنید. و شما در آنجا، در زاپ نه تنها مناطق ریکانی و نیروه‌ای را محافظت می‌کنید. بله، شما از آنجا دفاع می‌کنید، خاک مقدسی است. تنها شما در وجود منطقه ریکانی و نیروه‌ای در واقع از تمامی باشور کوردستان دفاع می‌کنید. از جایگاه باشور کوردستان محافظت می‌کنید. شما همزمان از تمامی خلق کوردستان، دستاوردهای خلق کوردستان، موجودیت خلق کوردستان و آزادی خلق کوردستان دفاع می‌کنید. در مقابل ذهنیت نژادپرست اتحاد ترقی مقاومتی که در زاپ شعله‌ور شده است این مقاومت امروز بسیار واجد اهمیت است. همچنین این برخودان بر اساس خط ملت دمکراتیک، بر بنیان خط اینترناسیونالیسم اوج می‌گیرد. ۴۵ سال پیش اینترناسیونالیست بزرگ هوال حقی کارر در کوردستان به شهادت رسید و خونش بر زمین ریخت، اینچنین شالوده حزب و مبارزه شکل گرفت. ٣٧ سال پیش عزیز عرب با کد سازمانی هوال نادر شیخ حسن در کوردستان، در منطقه بوتان به شهادت رسید. یعنی موجی از اینترناسیونالیسم در کوردستان بر این اساس پایه‌گذاری شد. امروز هم هوالان ترک زبان همچون رهروان حقی کارر، هوالان عرب زبان همچون رهروان عزیز عرب در زاپ در این جنگ حضور دارند. به این مناسبت بویژه به هوالان عرب، به مقاومتگران اینترناسیونالیست درود می‌فرستم و برای آنان آرزومند پیروزی هستم.

به جنگ آزادی ملحق شوید

برخودانی که امروز در زاپ جریان دارد، پیام و فراخوان برای همه است. برای تمامی جوانان کورد، زنان کوردستان، برای تمامی جوانان، زنان وخلق‌های منطقه پیام و فراخوان است. فراخوان دعوت به جنگ آزادیست. اما فراخوانی برای عموم بشریت نیز می‌باشد، یک صداست. در منطقه بهدینان، عرصه زاپ، در سرزمین ریکانی‌ها و نیروه‌ایی‌ها امروز تحولی تازه در جریان است. اراده اوج می‌گیرد، شهامتی بزرگ در مقابل وحشیگری شکل می‌گیرد. این تحول کوچکی نیست. این فراخوانی برای هر کس است. برای هر انسان دارای وجدان، هر انسان میهن‌دوست، هر انسان دمکراسی‌خواه، هر انسان هوادار اخوت میان خلق‌ها یک فراخوان است. به همین دلیل است که بسیار بامعنی بوده و با اراده‌ای نستوه به پیش می‌رود. همچنانکه رهبر آپو ٢۴ سال است، در مقبال سیستم شکنجه امرالی با اراده و صبری بزرگ ایستادگی می‌کند، برخودان می‌نماید، ما دانش‌آموزان رهبر آپو نیز لازم است در کوهستان‌های کوردستان، در هر منطقه از کوردستان باید نماینده این اراده باشیم. امروز شما نماینده این خطمشی هستیند و شما آنرا نشان می‌دهید. به همین دلیل است که همه به این برخودان احترام می‌گذارند. نخست ما، به عنوان مدیران و تمامی هوالانمان، آحاد خلقمان، دوستانمان به این برخودان بزرگ مراتب احترام خود را اعلام می‌کنیم. با شور و هیجان بزرگی آنرا دنبال می‌کنیم. همه ما به این برخودان چشم دوخته‌ایم.

مقاومت امروز از لحاظ تاریخی، ایدئولوژیک و فلسفی، همچنین از لحاظ سیاسی بسیار بامعناست. ما اذعان داریم که هر اندازه از لحاظ معنوی و معنی خود والا و بلند است اگر به موازات آن با فداکاری، ذکاوت، اراده‌ای نستوه، خلاقیت همراه نباشد نمی‌تواند به پیروزی دست یابد. اگر دارای چنین ویژگی‌هایی نباشد این کار یعنی این مقاومت به اهداف خود که اهدافی تاریخی می‌باشد نخواهد رسید. اکنون ما می‌دانیم، این آسان نیست و ما نیز با آن بیگانه نیستیم. خلقمان نیز باید بدانند، دوستانمان باید بدانند، یعنی این بار سنگینی است. این فداکاری بزرگیست، این کار کوچکی نیست، ٢۴ ساعت شبانه روز در مقابل این دشمن وحشی، در برابر بمباران، در برابر گازهای شیمیایی ایستادگی کردن کار کوچکی نیست. زبان از بیان آن قاصر است. انسان تنها بگوید صبری بزرگ، اراده‌ای بزرگ، شهامت و دلیری بزرگ، این کافی نیست. امروز آنچه روی می‌دهد فراتر از همه این موارد است. از این موارد بسیار بزرگتر است. ما نیک می‌دانیم که هوالان با چه سختی‌ها، با چه مصائب و با چه شهامتی این مقاومت را به پیش می‌برند. بسیار والا و بسیار بامعناست. در زندگی انسان، در مبارزه تاریخی انسانیت یک گام تازه است. لازم است هر کسی اینچنین به آن نگاه کند. و رفقایی که هم اکنون این برخودان را به پیش می‌برند، باید بدانند که ما همچون هوالان آنان به تفاوت‌ها آگاه هستیم و چنان عمل می‌کنیم که گویا نزد آنان باشیم. هر نفس بسته به مبارزه‌ای است که جریان دارد، به واقع کاری کوچک نیست و بسیار بزرگ می‌باشد. بار سنگینی است. یعنی آسان نیست. دومین ارتش ناتو را برای ۴٠ روز متوقف کنی و در حال شکست دادن آن باشی. قبل از هر چیز این هدفی بزرگ است، صرفا همین هدف نیازمند شهامت و عزمی نستوه است.

دشمن تاکنون به پیروزی دست نیافته است

شما تمامی هوالان فرمانده، تمامی هوالان و شروان‌های گرامی باید بدانید که این کاری مهم و تاریخی است. بله، واقعیت این است. اما اگر در کنار این کار اراده‌ای بزرگ، هوالیتی نیرومند، روحیه فدایی آپویی، راه و رویه خلاقانه رهبر آپو، ذکاوت، ابداع و تاکتیک و خلاقیت وجود نداشته باشد انسان نمی‌تواند به پیروزی دست یابد. به همین دلیل لازم است که شما در میان خود مانند مقاومتگران گری سور روحیه هوالیتی را نیرومند کنید، شعله‌ور کنید، برای همدیگر تا می‌توانید ارزش قائل شوید، از هم حافظت کنید، یکدیگر را نیرومند کنید، با این رویه هم‌افزایی (سینرژی) بزرگی را ایجاد می‌کنید.

دیگر اینکه؛ در زمینه تاکتیک باید خلاقانه عمل کنید، آشکار است که دشمن در تلاش است با شیوه تهاجمی عمل کند. اما تاکنون نتیجه‌ای کسب نکرده است. یعنی با بکارگیری تکنولوژی فوق مدرن و با حملات تکنیکی می‌خواهد پیشروی کند. آشکار است خود را برای چنین حملاتی آماده می‌کنند. اما به دلیل اینکه فاقد شهامت و روحیه هستند نمی‌توانند مستقیما وارد میدان شوند. اخیرا حملات آنان به تپه جهنم، در آخرین مورد نیز به شکفتا بریندارا، یکبار دیگر به تپه شاهین در ورخله، به کوروژارو این واقعیت را بیان می‌کند. اکنون خود جسارت نمی‌کنند، سگ‌هایشان و با معذرت انسان‌های سگ‌نما را می‌فرستند. کوردها را می‌فرستند. متأسفانه، متأسفانه، مگر نه اینکه هوالان در حمله به تپه جهنم گفته گفتند؛ افرادی که با کوردی حتی با زبان سورانی در میان مهاجمان بودند، آنها که هستند؟ انسان باید آنها را شناسایی کند. تنها رژیم ترک در تاریخ خود همیشه اینگونه عمل کرده است. به این سیاست می‌گوید ' iti ite kırdırtma' یعنی کشتن سگ با سگ. آنها می‌خواهند یکبار دیگر کوردها را علیه ما بکار گیرند.

تبهکاران کورد زبان را روانه می‌کنند

آشکار است که مزدوران تمامی مناطق را گردهم آورده‌اند، هم تبهکاران کورد، هم تبهکاران عرب را جمع کرده‌ و می‌خواهند اینگونه نیرویی جنگی را برای خود ایجاد کنند. یعنی رویه‌های جنگی را به پیش می‌برند. اما یکابر دیگر به نتیجه نرسیدند. زیرا سگ‌های دوپا نتوانستند به پیروزی برسند، اینبار سگ‌های چهارپا را گسیل کرده‌اند. تاکنون در این زمینه نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

آشکار است که دشمن بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی متمرکز خواهد شد. یعنی از شیوه‌ ناجوانمردانه، سفله‌وار، پست، از شیوه بی‌ناموسی بسیار بهره می‌گیرد. هوالان لازم است در مقابل آن تدابیر لازم را اخذ کنند. یعنی در این زمینه، باید جزئیات را مد نظر قرار دهند. هم جزئیات تدابیر اتخاذ شده و هم رویه این تدابیر را مد نظر قرار دهند. با هوشیاری، با حساسیت ویژه عمل نموده و در زمینه تاکتیکی باید جزئیات را مو به مو اجرا کنند. جزئیات یعنی ریزه‌کاری‌ها بسیار مهم می‌باشند.

آشکار است که در این رابطه دشمن نمی‌تواند با هیچ راه و شیوه‌ای مبارزه کند. هر آنچه در دست داشته بکار گرفته است. پس لازم است بر اساس آنچه لازم است تدابیر لازم را اجرا کنیم و بر اساس آن در مقابل دشمن رویه‌های انقلابی را به پیش بریم. اکنون قبل از هر چیز، تونل‌های ما جایگاه قلعه‌های ما را دارا هستند. یعنی قلعه‌ها در تاریخ چه جایگاهی داشتند. روی زمین بودند. هر نیرویی دارای قلعه‌های بزرگ و خوبی می‌بود می‌توانست در مقابل حملات بزرگ از خود دفاع کرده و به پیروزی دست یابد. امروز نیز قلعه‌های زیر زمینی وجود دارند. قلعه‌های زیر زمینی هم تونل‌ها هستند.

آنچه می‌خواهیم بگویم این است؛ ما از تمامی هوالان درخواست می‌کنیم، انتظار داریم، هوالان گرامی، در این تجربه‌ها خود را مهیا کنید. هشیار باشید. جزئیات را مد نظر قرار دهید. شما لازم است از خود دفاع کنید، باید به نیروی پیروزی مبدل شوید. تنها مقاومت نکنید بلکه باید مقاومت را به پیروزی مبدل کنید. در این چارچوب؛ لازم است جنگ تونل‌ها، با شیوه و متدهای صحیح به پیش برده شوند. با شیوه و متدهای دقیق و ویژه به پیش برده شوند.

ما به هوالان آواشین هم درود می‌فرستیم. مقاومت آنان در ورخله خوب است. تنها لازم است که تمامی ایالت آواشین به منطقه جنگ تیمی مبدل شود. ما انتظار داریم چنین عمل کنند. اذعان دارم که هوالان در حال اجرای این شیوه هستند و بر آن پافشاری می‌کنند. اکنون اگر تمامی عرصه‌ها وارد چنین مرحله‌ای شوند، که لازم نیست از مناطق دیگر نام ببرم، هر کسی باید به وظایف خود عمل کند. باید پیرامون برخودان زاپ حلقه‌ای مهم ایجاد کنیم. خلقمان در تمامی کوردستان نیز حامی ماست. به واقع در خارج از میهن، داخل میهن خلقمان با فداکاری بزرگی از ما حمایت می‌کند. این حمایت به مرور زمان هم نیرومندتر می‌شود. مشارکت افزایش می‌یابد. ما اذعان داریم که مقاومت زاپ مرحله‌ی تازه‌ای را رقم خواهد زد.

برای این تنها شهامت کافی نیست، شهامت و فداکاری از ضروریات است. اما به تنهایی کافی نیستند. خلاقیت لازم است، ذکاوت لازم است. به شیوه‌ای فوری، ذکاوت لازم است. اگر تمامی هوالان آنچه در جوهر خود دارند را بر مبنای ایدئولوژی رهبر آپو بکار گیرند، ما اذعان داریم که در جوهر هوالان کارهایی بسیار بزرگی وجود دارد. این ویژگی در شما وجود دارد. فداکاری شما تاکنون اثبات می‌کند که دارای این جوهر هستید. تنها باید ارزش خود را بدانید. از خود محافظت کنید، از همدیگر محافظت کنید. شما لازم است میان خود کمونالیسمی بزرگ را شکل داده و میان خود عاقلانه عمل کنید. باید به این واقعیت آگاه باشید که امروز پیشاهنگ تاریخ هستید. شما امروز نقش بزرگی را بازی می‌کنید، باید آنچه لازم است انجام دهید. برای اینکه شایسته این نقش باشید باید از خود محافظت کنید. برای اینکه سزاوار این نقش باشید باید در تاکتیک به نوآوری دست بزنید. بر این اساس، اگر دارای روحیه فدایی آپویی، شهامت، خلاقیت آپویی، ذکاوت آپویی، نوآوری در تاکتیک و غنا در عمل را پیاده کنید صددرصد پیروزی متعلق به شما، به ما، به خلقمان، به انسانیت خواهد بود. آزادی و دمکراسی به پیروزی می‌رسند. خط مشی ملت دمکراتیک به پیروزی دست می‌یابد.

اذعان دارم که این ویژگی‌ها را تمامی هوالان دارا هستند. اما تنها باید هشیار باشند، به نقش و وظایف خود بیأندیشند و بر اساس آن برنامه طولانی‌مدتی را برای خود طرح کنند. ما آگاه باشیم که زمانی طولانی در انتظارمان است. این درست است که ما می‌خواهیم هر چه زودتر دشمن را درهم بشکنیم. اما باید بتوانیم جنگ طولانی‌مدت را هم مد نظر قرار دهیم، زود خود را خسته نکنیم، زود خود را هدف قرار ندهیم. تا می‌توانیم طولانی‌مدت عمل کنیم. بر این اساس اگر هوالان بر اساس گفته‌های ما عمل کنند، تمامی هوالان و ما اعتقاد داریم که این توانایی در جوهر شما هوالان گرامی برخودان مقدس زاپ و آواشین وجود دارد، شما آنرا نشان خواهید داد. اینچنین به پیشاهنگ این مرحله مبدل خواهید شد.

با این اعتقاد و اندیشه یکبار دیگر از صمیم قلب به تمامی هوالان درود می‌فرستم. با هشیاری و شور انقلابی از دل و جان برای همه شما، برای همه ما آرزوی پیروزی دارم."