مجلس پژاک در اروپا: مضمون تفاهم‌نامه مادرید مایه شرمساری است

مجلس پژاک در اروپا، کرنش در برابر ترکیه برای عضویت در ناتو را یک صفحه سیاه در تاریخ فنلاند و سوئد عنوان کرده و آنرا یک اشتباه سیاسی می‌داند.

مجلس پژاک در اروپا با تصریح اینکه هر کشوری حق دارد برای تأمین منافعش اقدام به عقد قرارداد در زمینه‌های مختلف کند، مفاد تفاهم‌نامه امضا شده میان سوئد و فنلاند با ترکیه را زیر سئوال برده و خاطرنشان می‌کند هیچ دولتی حق ندارد برای تأمین منافعش جوامع دیگر را قربانی کند.

این بیانیه به مضمون خصمانه این تفاهم‌نامه علیه کوردها اشاره کرده که از یکصدسال پیش برای آزادی و دمکراسی مبارزه کرده‌اند.

مجلس پژاک در اروپا، کرنش در برابر ترکیه برای عضویت در ناتو را یک صفحه سیاه در تاریخ فنلاند و سوئد عنوان کرده و آنرا یک اشتباه سیاسی می‌داند.

پژاک اینکه سوئد و فنلاند با سابقه دمکراسی و ترکیه با سابقه فاشیستی، هر دو نگاه مشترکی به پ.‌ک.‌ک داشته باشند را قابل تأمل دانسته و یادآوری می‌کند این در حالی بوده که ترویستی نامیدن پ‌.ک‌.ک یک اقدام سیاسی برای ایجاد توازن میان ترکیه، آمریکا و اروپا بوده است.

این بیانیه در عین حال این سئوال را مطرح می‌کند که آیا قرارداد فروش تسلیحات نظامی به ترکیه که حمایتش از سازمان تروریستی داعش مثل روز روشن است، موجب احیای داعش نخواهد شد؟ مجلس پژاک در اروپا از دول سوئد و فنلاند خواسته است بر خلاف ارزش‌های سالیان دراز کشورهایشان عمل نکنند و چشم خود را بر واقعیات نبندند.

مجلس پژاک در اروپا جوانب پیدا و پنهان این تفاهم‌نامه را محکوم کرده و خواستار واکنش تمامی جریانات سیاسی مدنی از جمله چپ‌‌‌ها، آزادیخواهان، فمینیست‌ها و آنارشیست‌ها به این توافق غیردمکراتیک شده است.