عملیات سرکوب سیاسی در ازمیر: ۶ جوان دستگیر شدند

در یک عملیات سرکوب سیاسی در ازمیر، ۶ جوان عضو ه.د.پ دستگیر شدند.

در منطقه منه‌منی در استان ازمیر ترکیه، ۶ عضو شورای جوانان ازمیر حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) دستگیر شدند.

پلیس هر یک از اوغور یلدز، مصطفی یالچین، امره یالچین و هارون یاکاچ را در داخل خودرو و عبدالرحمان کایماز و اوزکان چاکال را در منه‌من در یک کارگاه دستگیر نمودند. اعلام شد که در هنگام دستگیری آنها، نیروهای پلیس پنجره‌های کارگاه را شکستند.

طبق اطلاعات رسیده جوانان دستگیرشده، به مدیریت پلیس شهر ازمیر منتقل گردیده‌اند.