ی.ر.ک اطلاعات هویتی 3 تن از گریلاهای شهیدش را اعلام کرد

یگانهای روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) اطلاعات هویتی 3 گریلای راه آزادی که در سالهای 2018-2019 به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی یگان‌های روژهلات کوردستان اطلاعات هویتی 3 گریلای راه آزادی که در تاریخ و مکانهای مجزا به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرد.

در بیانیه آمده است: 3 تن از همرزمانمان بر اثر حوادث ناگوار در زمان‌ها و مناطق مختلف حین انجام وظیفه به شهادت رسیده‌اند. این ضایعه را به خلق میهن‌دوست کورد به ویژه خانواده هر سه همرزممان تسلیت می‌گوییم. همچنین بر حیات مبارزاتی آنها تاکید شده و آمده: ما قول می‌دهیم که آرمان شهدایمان را محقق خواهیم کرد و تا آخرین لحظه در مسیر آنها مبارزه خواهیم نمود.

مشخصات هویتی گریلاهای شهید به شرح زیر است:

نام کد: مد مزوپوتامیا

نام خانوادگی: رامین نصرالله‌زاده

تاریخ و محل پیوست: 2016/ پنجوین

تاریخ و محل شهادت: 2019/ پنجوین

***

 

نام کد: بروسک نیروان

نام نام خانوادگی: خسرو سپایی

تاریخ و محل پیوست: 2018/ بانه

تاریخ و محل شهادت: 2018/ آسوس

***

 

نام کد: رشید سرحد

نام نام خانوادگی: موسی محمود ره‌ش

تاریخ و محل پیوست: 2017/ مهاباد

تاریخ و محل شهادت: 2019/ آسوس