اوزتورک: اینجا قلب کوردستان است

بردان اوزتورک، رئیس مشترک کنگره دمکراتیک (ک.ج.د) در نوروز آمد سخنرانی کرد و گفت،مسیر دموکراسی از آمد عبور می کند، اینجا قلب کوردهاست.

صدها هزار نفر در جشن نوروز در شهر آمد شرکت کردند. در میدان نوروز درخواست آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفته شد. در این میدان یکصدا شعار "زنده باد رهبر آپو" سر داده شد.

گروه موسیقی ایسان آتشی در نوروز شهر آمد به اجرای برنامه پرداخت و برای زلزله زدگان آواز خواندند.

بردان اوزتورک، رئیس مشترک کنگره دمکراتیک (ک.ج.د) با اشارە به حادثه زلزله گفت: "ما با یک زلزله بزرگ روبرو شدیم. بسیاری از خلق ما جان باختند. هزاران نفر زخمی شدند، اما ما آن را بی حساب نخواهیم گذاشت. این دولت باید حساب پس دهد. شهید کورکوت را به یاد می آورم و اعلام می کنم که ما انتقام او را خواهیم گرفت. پایان آنها نزدیک است؛ چهره های زشت آنها نمایان شده است.

آمد قلب کوردهاست

راه دموکراسی از آمد عبور می کند. اینجا قلب کوردهاست.  آنها باید در مورد این خلق جدی باشند.  از آوریل ٢٠١٥، آنها علیه آقای عبدالله اوجالان، که یک شخصیت مهم برای خلقهای ترکیه و خاورمیانه است، انزوای عمیق تری را اجرا کردەاند. صدای آقای اوجالان به امید آزادی در خاورمیانه تبدیل شده است.  دیدگاەهای او به امید آزادی تبدیل شده است.  دو سال است که از آقای اوجالان خبری نیست.  آنها از صدای آقای اوجالان می ترسند.  این حکومت، حکومتی غیرانسانی است.  آنها با ذهنیت اشغالگر سعی در نابودی موجودیت کورد دارند. آنها با کوردها دشمنی می کنند.

انتخاباتی تاریخی در راە است

اوزتورک با اشاره به انتخابات ١٤ می گفت: "انتخابات ١٤ می بسیار مهم است. ما این رژیم پوسیده را مورد بازخواست  قرار خواهیم داد. این وعده ماست. این رژیم به پایان رسیده است."

اوزتورک گفت: "کسانی که به مبارزه خیری و ساریاها ادامه می دهند، از مبارزه خود دست بر نمی دارند. شما نمی توانید از این طریق به نتیجه برسید.  ما از اینجا یک بار دیگر به زندانیان درود می فرستیم.