آغاز تحصن مادران شهدا در دروازه مرزی سمالکا

برای تحویل گرفتن پیکر گریلاهایی که در کمین‌گذاری نظامیان پ.د.ک به شهادت رسیده بودند تحصن شبانه‌روزی در دورازه سمالکا آغاز شد.

مادران شهدا از شهرهای شمال و شرق سوریه گردهم آمدند و تصمیم گرفتند در دروازه سمالکا هم‌مرز با باشور کوردستان دست به تحصن بزنند.

مادرانی که ١۵ روز است در این منطقه خیمه اعتراضی برپا کرده بودند امروز برای ورود به خاک باشور کوردستان به راه افتادند اما به روال معمول نظامیان پ.د.ک مانع ورود آنها به خاک باشور شدند. مادران در اعتراض به این اقدام بست نشستند. مادران شهدا نامه‌ای را برای تحویل پیکر گریلاهای شهید به حکومت اقلیم ارسال کردند.

شامگاه ٢٨-٢٩ آگوست گروهی ٧ نفره از نیروهای گریلا در حالیکه از قندیل بسوی عرصه بهدینان در حرکت بودند پس از عبور از رود زاپ در کمین نظامیان پ.د.ک افتادند.

ه.پ.گ در اطلاعیه ٣ اکتبر در این رابطه اعلام کرده بود:" شب ۶-٧ شهریور/ ۲۸ - ۲۹ آگوست گروهی هفت نفره از گریلاهای ما زمانی که قصد داشته‌اند از منطقه قندیل به منطقه‌ی بهدینان بروند، ساعت ۲:۳۰ در رودخانه زاپ توسط نیروهای پارتدمکرات کوردستان (پ.د.ک) هدف قرار داده شدند. این گروه از گریلاهایمان زمانیکه قصد عبور از رودخانه زاپ را داشتند، بدون هیچ اطلاعی یا بدون آنکه گلوله‌ای برای مطلع کردن آنها شلیک شود، از چهار طرف با سلاح سنگین گلوله‌باران شدند. مشخص شده است در نتیجه‌ی این حملات پنج رفیق ما شهید شده و یک رفیق دیگر در حالی که مجروح بوده به اسارت گرفته شده است. رفیق ما حقی که در این گروه هفت نفره قرار داشته است و همه‌ی این رخداد را با چشم خود دیده است، پس از مدتی توانسته به سلامت خود را از محل حادثه دور کند. رفیقمان حقی به سلامتی از دست نیروهای پ.د.ک نجات یافته و خود را به نیروهای ما رسانده و همه‌ی جزئیات در رابطه با این حادثه را آشکار کرده است."