آلدار خلیل: در موضع رژیم سوریه تغییراتی مشاهده می‌شود

عضو شورای رهبری پ.ی.د اظهار کرد که در موضع رژیم سوریه در مذاکرات اخیر نشانه‌‌های مثبتی دیده می‌شوند و افزود:"دیده می‌شود که در مقابل اشغالگری موضع اخذ کرد‌اند، انتظار می‌رود گام‌‌های مثبتی بردارند."

آلدار خلیل عضو شورای ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در گفتگو با خبرگزاری فرات تشدید حصر بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را مورد ارزیابی قرار داد.

آلدار خلیل گفت که با توطئه بین‌المللی حصر و ایزولاسیون علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به مرحله اجرا گذاشته شد و هدف ممنوع کردن فسلفه رهبر آپو و جلوگیری از تأثیرگذاری آن بر تحولات خاورمیانه بود. به گفته آلدار خلیل حصر رهبر خلق کورد از سال ٢٠١۵ شدت گرفت و علی‌رغم تمامی موانع پروژه آزادی و دمکراسی طرح شده از سوی رهبر آپو گسترش یافته، ضربات سنگینی بر بنیان‌‌های فاشیستی دولت اشغالگر ترکیه وارد شد.

آلدار خلیل در مورد شهادت فرهاد شبلی و رفقایش در کلار در ١٧ ژوئن یادآور شد که زمانی که از ائتلاف آ.ک.پ-م.ه.پ سخن به میان می‌آید باید درک شود که پ.د.ک نیز بخشی از این ائتلاف کوردستیز است. این مثلث کارها را میان خود تقسیم کرده‌اند.

خلیل در مورد مذاکرات مابین روژاوا و حکومت سوریه خاطرنشان کرد که در دیدارهای اخیر نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود. پیش از این در قبال حملات موضعی شرمگین اخذ می‌کردند اما اینبار دیده می‌شود که دارای موضع هستند. ما نیز این را مناسب می‌دانیم. البته آنها وظیفه خود را انجام می‌دهند. لازم است که از مرزها صیانت کنند. آلدار خلیل افزود که وضعیت دیگر همچون گذشته نیست و انتظار می‌رود گام‌های مثبتی برداشته شوند.

آلدار خلیل در مورد حمله احتمالی رژیم ترک و موضع نیروهای ضامن آتش‌بس گفت:"نیروهای بزرگ به دنبال منافع خود هستند، ما منتظر آنها نمی‌مانیم که چه خواهند کرد یا نخواهند کرد. ما به آنها تکیه نخواهیم کرد. ما تاکنون موضع شفافی از سوی آنها علیه اشغالگری ترکیه ندیده‌ایم. تنها به این بسنده می‌کنند که 'چنین حمله‌ای نتیجه بدی به همراه دارد و داعش دوباره به میدان می‌آید، بر مبارزه علیه داعش تأثیرگذار است و آرامش منطقه را بر هم می‌زند'. یعنی نمی‌گویند 'بس کن، بأیست'. این نیز بیانگر چیزهای بسیاریست. ما بر این اساس خود را آماده کرده‌ایم. اگر جنگ روی دهد ما برخودان بزرگی خواهیم کرد، با دفاع از خود و با تکیه بر اراده و توان خویش از جامعه محافظت می‌کنیم."