اشغالگران بی‌وقفه حملە می‌کنند، گریلا ازخود دفاع می‌کند

ارتش متجاوز ترکیه ١٠ بار با هواپیمای جنگی و ۴۴ بار با کاتیوشا و تانک مواضع گریلا را بمباران کرد. در پی اقدام و رویارویی گریلا با آنها، ۵ نظامی ارتش اشغالگر ترکیه مجازات شدند.

در بیانیه مرکز اطلاع رسانی و مطبوعات ه.پ.گ آمده است:
حملات ارتش متجاوز ترکیه به مناطق حفاظتی مدیا ادامه دارد. در پی این حملات جنگ بەقوع پیوسته و نیروهایمان جهت دفاع از خود با نیروهای ارتش ترک روبرو شدەاند. ارتش ترکیه ١٠ بار با هواپیمای جنگی و ۴۴ بار با کاتیوشا و تانک مناطق حفاظتی مدیا را بمباران کرده است. همزمان سعی کرده با بیل مکانیکی سنگرهای مقاومت گریلا را تخریب نماید و در آن مواضع سنگرسازی کند. نیروهایمان علیه آن نیز جنگیدند و در این رویارویی، ۵ نظامی ارتش ترک مجازات شدند.
در ادامه بیانیه جزئیات بیشتری بەشرح زیر آمده است:
در غرب زاپ؛
در ٣٠ام می ساعت ١٣:٣٠ اشغالگران به نیروهایمان در نبردگاه قلەی اف.ام حمله کرده و سعی کردند در آنجا مستقر شوند. نیروهایمان برای دفاع ازخود با آنها روبرو شدند و از آنها جلوگیری کرده و اجازه ندادند در آن حوالی سنگر بگیرند. ساعت ١۶:۴٠ متجاوزین یکبار دیگر تحرکاتشان را آغاز کردند، اما نیروهای گریلا با آنها روبرو شدند.
در ٣١ام می در ساعت ١٢:١۵ اشغالگران به مواضعمان در نبردگاه قله ام.اف یورش بردند و سعی کردند سنگرگیری کنند. نیروهایمان با آنها روبرو شدند و سپس ارتش ترک متجاوز منطقه را بمباران کرد.
در منطقه آواشین؛
در ٣٠ام می و در ساعت ٠٨:٠٠ اشغالگران در میدان مقاومت ورخله دست به تحرک زده و یورش بردند. نیروهای گریلا با آنها روبرو شدند و دراین درگیری، ۵ نظامی متجاوز ترک، مجازات شدند.
حملات هوایی ارتش متجاوز ترکیه؛
در ٣٠ می در منطقه متینا، مواضع قله چارچل و روستای شیلادزه ۲ بار، در غرب زاپ مواضع قله بهار و قله جودی و قله آمدیه ۷ بار، در گاره؛ قله زنگیل ۱بار و درکل ١٠ بار این مناطق با هواپیمای جنگی بمباران شدند.
در ٣٠ و ٣١ می در غرب زاپ، مواضع مقاومت قله اف.ام و قله جودی، در شرق زاپ، سنگرهایمان در سیدا، ۴۴ بار با کاتیوشا و تانک بمباران گردید.
ارتش متجاوز ترکیه در ٣٠ و ٣١ می به سنگرهایمان در قله اف.ام یورش برده و سعی کردند با بیل مکانیکی سنگرها را تخریب نمایند.
در ٣٠ و ٣١ می ارتش متجاوز ترکیه به سنگرهایمان در چمچو یورش برده و با سلاح سبک و سنگین آنها را بمباران کردند و سعی در تخریب آنها داشتند.