عبدالکریم عمر: نیروهای بین‌المللی مسئول رخدادهای حسکه هستند

ریاست مشترک اداره ارتباطات خارجی خودمدیریتی دمکراتیک اعلام نمود، حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه برای گسترش ترور در منطقه فرصت مهیا کرده ‌است. همه‌ی نیروهای بین‌المللی در رخدادهای حسکه مسئول هستند.

عبدالکریم عمر، ریاست مشترک اداره ارتباطات خارجی خودمدیریتی دمکراتیک در گفتوگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی حمله مزدوران داعش به زندان خویران حسکه که ۵ هزار تبهکار داعشی در آن نگهداری می‌شوند پرداخت.

عبدالکریم عمر به این مساله اشاره کرد که این حمله نه اولین بار است که انجام میشود و نه آخرین حمله خواهد بود. وی گفت:"به دلیل آنکه افکار عمومی بین‌المللی به وظیفه‌ی خود عمل نمی‌کنند، این حادثه رخ داده‌ است. اینکه در باغوز ما به موجودیت نظامی داعش پایان دادیم درست است، اما هنوز خطر ترور داعش پایان نیافته‌ است. این پیروزی از لحاظ نظامی بود اما داعش هنوز زنده است. هسته‌های مخفی داعش گهگاهی حملاتی انجام می‌دهند. در مناطقی که چندین سال در کنترل داعش بوده ‌است، هنوز ایدئولوژی داعش پایان نیافته ‌است. در زندان‌ها و کمپ‌ها هنوز حملات داعش ادامه دارند."

ریاست مشترک اداره ارتباطات خارجی خودمدیریتی دمکراتیک اعلام نمود، برای پایان دادن به ترور داعش باید منطقه دارای امنیت و ثبات باشد، ولی حملات ترکیه به منطقه و سیاست‌های تحریم زمینه را برای این حملات فراهم کرده‌اند. عمر گفت:"اطراف منطقه محاصره شده‌ است. همه‌ی این‌ها سبب می‌شوند تا ترور داعش ادامه یابد. با بستن دروازه‌های تل کوچر و سمالکا وضعیت اقتصادی منطقه نامساعد شده ‌است. داعش این مسئله را به ‌عنوان فرصتی برای خود بکار گرفته و در منطقه خود را دوباره سازماندهی می‌کند. حملات دولت ترکیه ادامه دارند و تحریم‌ها و بحران اقتصادی در منطقه سبب می‌شوند تا داعش دوباره زنده شود."

"نیروهای بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کنند"

عبدالکریم عمر همچنین اعلام نمود، در کمپ‌ها و زندان‌هایی که هزاران تبهکار داعش در آن زندانی هستند، نیروهای بین‌المللی به مسئولیت خود عمل نکردند. وی گفت:"ما بارها در رابطه با داعشی‌هایی که در کمپ‌ها و زندان‌ها هستند، درخواست‌هایی را برای افکار عمومی بین‌المللی مطرح کردیم. ما هشدار دادیم که این وضعیت به همین روال ادامه پیدا نخواهد کرد. افکار عمومی بین‌المللی و ائتلاف بین‌المللی در قبال مسئله‌ی داعش باید به وظایف خویش عمل کنند و باید محاکمه نیروهای داعشی آغاز شود. باید همه کشورها بیایند و شهروندان داعشی خود را تحویل بگیرند. آن‌هایی نیز که آن‌ها را تحویل نمی‌گیرند، باید با ما همکاری کرده تا داعشی‌ها محاکمه شوند. برای امنیت و نیازهای کمپ‌ها و زندان‌هایی که داعشی‌ها در آن‌جا هستند، باید از اداره‌ای خودمدیریتی پشتیبانی و حمایت شود. در مکان‌هایی مانند مدارس، هزاران تبهکار داعش نگهداری می‌شوند و این خطر را بزرگ‌تر می‌کند."